Hoe kunnen overheden een bijdrage leveren aan halen van de VN-duurzaamheidsdoelen? Zo’n 800 afgevaardigden uit meer dan 190 landen kwamen in Bakoe bijeen om op de VN Conferentie ‘Public Service Forum 2019’. Innovatie van publieke dienstverlening ...
Lees ook het uitgebreide verslag (.pdf) inclusief de opbrengst van de break-out sessies. In Pakhuis de Zwijger kwamen woensdag 19 juni ruim 50 ...
European Public Sector Award
De European Public Sector Awards hebben een Best Practice-certificaat (BPC) toegekend aan de City Deals van Agenda Stad. Het Best Practice-certificaat wordt toegekend aan de beste Europese projecten uit de publieke sector. City Deals behaalden het prestigieuze certificaat in de categorie ...
Met een nieuwe wethouder die het thema omarmt en een groeiend netwerk van bedrijven en initiatieven die zich ervoor inzet, is gezond voedsel hoog op de agenda van Rotterdam komen te staan. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de horeca. Rotterdam heeft in korte tijd veel stappen ...
De Europese Commissie en Europese Agenda Stad nodigen stakeholders uit om voor 30 juni feedback te geven op de implementatie en werking van de Urban Agenda for the EU sinds de lancering met het Pact van Amsterdam in 2016. Alle betrokkenen bij de Urban Agenda en partnerschappen en andere ...
Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de regio ondertekenden op 3 juni de derde woondeal (na die van Eindhoven en Groningen) en de eerste in de Randstad. Hiermee wordt de woningproductie versneld en de leefbaarheid in zwakkere wijken verbeterd. In 2040 moet dit onder andere ...
Op donderdag 23 mei kwamen de directe contactpersonen van de City Deal Kennis Maken bijeen op de derde landelijke Kennisdelingsdag van de City Deal. Opnieuw was een bijzondere locatie gekozen: de EnergyBarn op de Zernike Campus in Groningen. In deze eigentijdse, duurzame ruimte, gemaakt door ...
Ongeveer dertig City Deal makers van Agenda Stad kwamen op 15 mei bijeen in Molen de Ster in het centrum van Utrecht. Waar binnen de City Deals de partners veel kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, gebeurt dat nog niet al te vaak tussen de verschillende deals. Wat werkt wel, wat ...
Het begon drie jaar geleden in Utrecht als evenement waar stedelijke professionals leren van elkaars aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven als verdichting, verduurzaming en sociale cohesie. Inmiddels is de Dag van de Stad een begrip geworden. Dit jaar verwelkomt Den Haag op 28 oktober in ...
Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe informatie en bevat nu veel meer specifieke informatie op het gebied van de interne bedrijfsvoering. De ...

Onze Partners