Acht grote hogeschoolsteden treden deze zomer toe tot de city deal Kennismaken, die al bestond uit vrijwel alle Nederlandse universiteitssteden. Projectleider Rowinda Appelman van de city deal is verguld met de toetreding: 'De city deal is bij uitstek een initiatief waar we leren van elkaar en ...
De Urban Agenda for the EU, de Europese Agenda Stad, maakt het voor steden voor het eerst mogelijk om EU-beleid direct te beïnvloeden. En dat is belangrijk, omdat steden daadkrachtige actoren zijn die dicht op concrete maatschappelijke uitdagingen zitten. Maar om de vruchten te plukken van de ...
Van 21 tot en met 25 mei is het 'EU Green Week'. Doel is om zoveel mogelijk steden te motiveren om een duurzamere stadsplanning te omarmen, door de voordelen van een groenere stad uit te lichten. Op de website van de Green Week is een
De nieuwe Omgevingswet moet gemeenten helpen een omgevingsbeleid te ontwikkelen dat leidt tot een gezonde leefomgeving. Waar gemeenten zich nu vaak concentreren op het halen van wettelijk vastgestelde milieunormen, kan nog veel meer bereikt worden door een gezonde inrichting van steden, waarbij ...
Bewoners van ruim 200 woningen in de wijk Ruwaard in Oss, kunnen sinds deze week online het Zorglabel van hun huis opzoeken. Het Zorglabel geeft aan hoe toegankelijk de woning is voor bewoners die zorg nodig hebben. Een woning met zorglabel A is geschikt voor mensen die niet mobiel zijn. Een ...
Het partnership Urban Poverty heeft onlangs na afronding van de publieke consultatie haar definitieve actieplan gepresenteerd. De acties zijn onder te verdelen in vijf verschillende groepen. Met name acties die gericht zijn op achterstandswijken, geïntegreerde acties en kinderarmoede zijn ...
Donderdagmiddag komt de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bijeen voor een hoorzitting over het onderwerp 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'. In vier blokken komen diverse experts aan het woord over o.a. het gedragsperspectief op voedselconsumptie, ...
In de NRC van 26 maart wordt aandacht besteed aan de problemen die de wijkteams die in 80 procent van de gemeenten actief zijn, kunnen ervaren doordat gemeenten nog vaak verschillende 'potjes' hebben voor jeugdzorg, ouderenzorg en werk. De onlangs afgeronde City Deal Inclusieve Stad, waarin ...
Masterstudenten Bouwkunde van de TU Delft bogen zich de afgelopen maanden over een stedenbouwkundig ontwerp voor 5.000 nieuwe woningen in Delft Zuid-West. De beste en meest originele ontwerpen worden van 26 maart tot 6 april geëxposeerd in het Huis van de Stad, het ...
raadszaal
De gemeenteraadsverkiezingen leiden tot nieuwe samenstellingen van het college, met daarin ook 'debuterende' wethouders. De City Deal Klimaatadaptatie wil deze wethouders een vliegende start geven en biedt hen bij de start van hun ambtsperiode een regionale masterclass ...

Onze Partners