Zeven Nederlandse steden geselecteerd voor de Missie ‘100 Klimaatneutrale en Slimme Steden in 2030’ van de Europese Commissie

Op donderdag 28 april heeft de Europese Commissie bekendgemaakt welke steden uit Europa deelnemen aan de EU-Missie ‘100 Climate Neutral and Smart Cities 2030′. De 100 steden zijn afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten. Twaalf steden komen uit geassocieerde landen, waaronder Noorwegen, Turkije en Israël.

De Nederlandse steden die zijn uitverkozen om deel te nemen zijn Groningen, Utrecht, Eindhoven & Helmond, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Deelnemende steden verbinden zich door middel van Climate City Contracts aan het streven om al in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Voor de Missie is tot eind 2023 360 miljoen euro beschikbaar om een begin te maken met innovaties die in 2030 tot klimaatneutraliteit in de deelnemende steden moeten leiden. De geselecteerde steden krijgen maatwerkadvies en ondersteuning vanuit het platform van de Missie, dat wordt beheerd door NetZeroCities. De onderzoeks- en innovatieacties richten zich o.a. op schone mobiliteit, effectief energiegebruik en duurzame stadsplanning. Daarnaast worden mogelijkheden verkend om gezamenlijke initiatieven te ontplooien en om tot synergie te komen met andere EU-programma’s.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Europese Green Deal, zegt dat ‘steden het voorfront vormen van de strijd tegen de klimaatcrisis’. “Of het nu om het vergroenen van de publieke ruimte gaat, de aanpak van luchtvervuiling of energiebesparing in de gebouwen (…), steden zijn vaak het knooppunt van de veranderingen die Europa door moet maken in de transitie naar klimaatneutraliteit.”

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sprak haar steun uit voor de 100 steden die ze roemt als ‘pioniers die het voortouw nemen in de groene transitie door zichzelf hogere doelen te stelen’. De Europese Commissie heeft immers als missie om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn. De 100 deelnemende steden committeren zich om dit al 20 jaar eerder te bewerkstelligen.

Groeiende rol van steden in Europa

Dat er maar liefst zeven geselecteerde steden uit Nederland komen, is in de eerste plaats een succes voor de steden zelf. Het ministerie van BZK ondersteunde de aanmelding en zal de deelnemende én belangstellende steden ook de komende jaren bijstaan bij het uitvoeren van hun ambitieuze missie.

Karen van Dantzig

Karen van Dantzig

Dutch Urban Envoy Karen van Dantzig, namens het kabinet speciaal gezant voor Steden in Nederland en Europa, kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking. “Steden zijn een belangrijke motor in Europa, niet alleen voor de economie en wetenschap, maar ook voor een even complexe als urgente opgave als het bezweren van de klimaatcrisis, die iedereen dagelijks raakt. Ik noem steden niet voor niets de kortste verbinding tussen Europa en zijn burgers. Nederland heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld om steden op Europees niveau de stem en invloed te geven die ze verdienen, vooral door middel van de Urban Agenda for the EU. Ik ben er trots op dat nu meer dan 100 ambitieuze steden de kans krijgen om hun voortrekkersrol waar te maken. Ik verheug me erop om hier samen met de Nederlandse steden een stevige bijdrage aan te leveren.”

Lees meer over de Missie in het persbericht van de Europese Commissie en maak kennis met de deelnemende steden in de factsheet Meet the Cities.