Regiegroep

In het proces van Agenda Stad speelde de regiegroep een belangrijke rol. De regiegroep bestond uit de Directeuren-Generaal van de betrokken ministeries, de programmadirecteur, ambtelijke vertegenwoordigers van de steden en stakeholders.

De regiegroep hield het proces in de gaten en was een klankbord voor de inhoud. Aan de deelnemers van de regiegroep werd gevraagd om op hoofdlijnen onvolkomenheden in de aanpak te signaleren.

Daarnaast vervulden de leden van de regiegroep een ambassadeursrol voor Agenda Stad. Het gaat om het actief ondersteunen van Agenda Stad in publicaties van de organisaties waar de leden van de regiegroep werkzaam zijn en het geven van interviews op deze site.

 

PeterHeijAgenda Stad is een ongebruikelijk proces, maar het is heel mooi om je zo te verbinden over grenzen heen, over bestuurslagen en sectoren.

Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

PaulinePistorHet vergroten van agglomeratiekracht van steden is van groot belang voor de Nederlandse economie. Daarbij moeten we inzetten op complementariteit in plaats van concurrentie tussen steden.

Paulien Pistor, gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven