Vier de stad! En grijp kansen

Het bruist in steden, getuige de vele stadslabs, burgertoppen, internationale competities en stedelijke innovaties. De stad als concentratie van productiviteit en (sociale) innovatie biedt grote kansen. Tegelijkertijd blijft de stad een plek waar zich grote uitdagingen manifesteren, zoals de integratie van migranten, arbeidsparticipatie van laagopgeleiden, bestrijding van milieuvervuiling en het verwezenlijken van een energietransitie. Het is voor Nederland een grote uitdaging om in deze ‘urban age’ onze steden dynamisch, innovatief en leefbaar te maken en te houden.

Agenda Stad wil kansen grijpen, opgaven en dilemma’s formuleren, innovaties en goede oplossingen delen en versnellen, knelpunten in kaart brengen, drempels wegnemen en doorbraken organiseren waar dat nodig is.

De Nederlandse steden kunnen zo een ‘showcase’ zijn voor Europa en de rest van de wereld. Agenda Stad is een platform, een beweging van Rijk, steden, stedelijke partners, onderzoeksinstellingen, praktijkmensen, enthousiaste stedelingen, met een verbinding naar de Europese Urban Agenda.