Kamerbrief (Europese) Agenda Stad: 20 City Deals gesloten, 7 in verkenning en nog open voor partners

Cover en achterkant bijlage kamerbrief Agenda Stad

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Agenda Stad en de Europese Agenda Stad. De voortgangsbrief is met medewerking van de G4- en de G40-steden, het Netwerk Kennissteden Nederland en de diverse betrokken departementen tot stand gekomen.

In de brief en de bijlage worden de resultaten van de 20 City Deals, waarvan er nog zeven lopen, toegelicht. Daarnaast gaat de brief in op zeven City Deals in verkenning die naar verwachting in de loop van 2020 gesloten zullen worden. Het betreft City Deals over ‘smart cities’, aardgasvrije wijkvernieuwing, maatwerk bij digitale dienstverlening, lokale weerbaarheid tegen cybercrime, stedelijke mobiliteit, samenleven in de wijk en circulaire stad.

Nieuwe City Deals nog open voor stedelijke partners

Het is nog mogelijk deel te nemen aan de City Deals die in verkenning zijn. Geïnteresseerde steden die zich herkennen in de geschetste thema’s zijn daarom van harte uitgenodigd om zich te melden bij Agenda Stad om mogelijke betrokkenheid te verkennen. Lees meer over de City Deals in verkenning en neem bij interesse contact op via het contactformulier.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *