Verslag Agenda Stadtafel ‘Wie bestuurt de kennisstad?’

Er is in Nederland een gat tussen de kennis op universiteiten en hogescholen en wat daarvan wordt toegepast in de praktijk. De kloof heeft verschillende oorzaken: kennisinstellingen keren zich te vaak af van de maatschappelijke vraagstukken in de stad, de politiek is onvoldoende in staat vragen te formuleren waar de wetenschap iets mee kan en kennisinstellingen en steden spreken elkaars taal niet.

In de Agenda Stadtafel ‘Wie bestuurt de kennisstad?’ boog een gezelschap rijksambtenaren en vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en innovatieplatforms zich op 10 mei over de vraag hoe de kloof kan worden gedicht. Hiervoor is het minimaal nodig dat gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven elkaar meer opzoeken en elkaar beter leren begrijpen. Ook kan de samenwerking het best vorm krijgen in concrete projecten waarin vanuit betrekkelijk eenvoudige vragen aan concrete oplossingen wordt gewerkt.

De horizontale samenwerkingsplatforms die nu her en der in het land ontstaan, vormen zeker een stap in de goede richting. De nadruk ligt daarin echter nog sterk op technologische vraagstukken. Een kennis gedreven aanpak van meer sociale vraagstukken krijgt minder aandacht.

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *