Agenda Cultuur 2017 – 2020

Rapport Agenda Cultuur

In de publicatie ‘Agenda Cultuur’ die deze week verscheen, geeft de raad voor Cultuur advies aan de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 – 2020, de raad kijkt ook verder vooruit. In de publicatie doet de raad voorstellen om het beleid anders in te richten.

Er zijn ‘maatregelen nodig die niet altijd kostenneutraal zijn en waarvan de overheid niet zonder meer kan verwachten dat particuliere of private initiatieven de rol van de overheid kunnen overnemen’. Om een realistisch beeld te geven van de financiële consequenties van het advies is een investeringsagenda opgenomen. Daarin staat een indicatie van de extra investeringen die jaarlijks nodig zijn: ongeveer 29,5 miljoen euro.

Stedelijke regio’s

De raad wil stedelijke regio’s meer centraal zetten in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de behoeften van hun inwoners – of het nu om een groeiende multiculturele bevolking gaat of juist om een krimpregio. Meer maatwerk wordt daardoor mogelijk, meer onderscheid ook.

Het Rijk blijft een belangrijke partner en financier, maar het initiatief verschuift naar de stedelijke regio. De raad doet voorstellen om de komende jaren deze verschuiving mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door meer rekening te houden met de plannen van zo’n stedelijke regio. De raad pleit er verder voor regels af te schaffen die de samenwerking tussen instellingen in de stedelijke regio bemoeilijken. Zo kan er lokaal een relevante discussie op gang komen over de betekenis, samenhang en invulling van het regionale, culturele aanbod.

Download het rapport hieronder

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *