7 Juni – City Deal Kennis Maken Landelijke Kennisdelingsdag in Groningen

Locatie: Forum Groningen
Startdatum: 07 juni - 07 juni
10:00 - 17:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Op 7 juni vindt de eerste kennisdelingsdag van het City Deal Kennis Maken netwerk in 2024 plaats in het fraaie Forum Groningen.

Tijdens de twee jaarlijkse kennisdelingsdagen, delen de 20 CDKM-steden kennis, expertise en inspirerende voorbeelden met iedereen die geïnteresseerd is in de kennisverbinding tussen lokale overheid en kennisinstellingen en in het snijvlak van maatschappelijke opgaven en innovatief onderwijs en onderzoek. Docenten, onderzoekers, studenten, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een programma vol workshops en excursies waarin rijke voorbeelden uit Groningen en de andere CDKM-steden de revue zullen passeren.

Let op: deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via https://forms.gle/LvvbnCsFUynzyf8i6

Mede namens de Groningse CDKM-partners: Hanze, Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college, Noorderpoort, WIJ Groningen en Gemeente Groningen: graag tot ziens op 7 juni!

Programma Landelijke CDKM-dag Groningen

10:00 – 10:45  Inloop en ontvangst

10:45 – 11:00  Plenair: Welkomstwoord door Wethoude Carine Bloemhoff

11:00 – 11:30  Plenair: Kennismaking met het Groningse kennisecosysteem en WIJS

11:30 – 11:40  Pauze

11:40 – 12:50  Sessies ronde 1

12:50 – 13:40  Lunchpauze

13:40 – 14:50  Sessies ronde 2

14:50 – 15:00  Pauze

15:00 – 17:00  Excursies en netwerkborrel

Sessie 1: Studentensteunpunten
Bewoners van de stad Groningen zitten soms met grote of kleine vragen waar ze zelf niet direct een antwoord op weten. Voor die vragen staat WIJS voor hen klaar. Op maandag tot en met donderdag kunnen ze voor kleinschalige vragen terecht bij een van de steunpunten van WIJS. Steunpunten zijn locaties waar studenten van verschillende opleidingen zich inzetten om bewoners ondersteuning te bieden bij uiteenlopende vraagstukken. Zo zetten meer dan 70 studenten (mbo, hbo en wo) zich wekelijks in om bewoners met o.a. financiële, juridische, digitale of ondernemersvragen uit de brand te helpen. Op deze steunpunten geeft WIJS studenten in Groningen de kans om van betekenis te zijn voor de stad en zich tegelijk te ontwikkelen als professional door het inzetten van hun kennis en expertise. De input van bewoners is daarbij onmisbaar! Hoe werkt dat precies? En waar lopen we tegenaan?

Tijdens deze workshop leer je meer over hoe de Groninger studentensteunpunten zijn ingericht, hoe samenleving en onderwijs gezamenlijk optrekken in de inrichting van deze Steunpunten en kun je met coördinatoren en studenten in gesprek.

Sessie 2: Meet-o-Theek, de bibliotheek voor meetinstrumenten
Citizen Science, of burgerwetenschap, wordt al een geruime tijd ingezet als een manier om burgers actief in te zetten in de dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek. Maar tegelijkertijd kan burgerwetenschap ook ingezet worden als instrument voor wetenschapscommunicatie, om deelnemers inzicht te geven in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en tegelijkertijd de wetenschap en de samenleving met elkaar te verbinden.

Precies deze twee doelen probeert het burgerwetenschapsprogramma ‘CurioUs?’ van Rijksuniversiteit Groningen en Forum Groningen te combineren door
1. het uitvoeren van burgerwetenschapsprojecten op basis van wetenschappelijke vragen van wetenschappers
2. de Meet-o-Theek, een uitleenloket voor meetapparatuur die nieuwsgierige bewoners in staat stelt om zelf aan de slag te gaan met hun eigen vragen.

Tijdens deze workshop krijg je een korte introductie over burgerwetenschap en het CurioUs -programma, leer je hoe CurioUs burgerwetenschap inzet en ga je uitzoeken hoe je burgerwetenschap interessant maken voor zowel burger als wetenschapper. CurioUs is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Forum Groningen.

Sessie 3: Strategische Kennisallianties
Het Akkoord van Groningen is het strategisch samenwerkingsverband van Groningse kennisinstellingen, het Martini Ziekenhuis, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Dit verband stimuleert onderwijs, onderzoek en innovatie, essentiële motoren van de kenniseconomie en maatschappelijke oplossingen. De interactie tussen onderzoekers, beleidsmakers, studenten, docenten en bestuurders floreert, hoewel samenwerking en programma-opzet niet altijd soepel verlopen. Strategische afstemming tussen kennisinstellingen en lokaal bestuur is cruciaal om de aanwezige kennis optimaal en duurzaam te benutten. In Amsterdam is een vergelijkbare samenwerking gaande binnen het nationaal programma Samen Nieuw West, een van de twintig nationale programma’s. Hier bouwt een kenniscoalitie, inclusief de kennisinstellingen aan “Werkend Leren,” waarbij studenten, docenten en onderzoekers zich verbinden aan vijf maatschappelijke opgaven. In deze sessie hoort u meer o.a. van Rob Andeweg, programmamanager HvA in de Stad over wat er komt kijken bij het vormgeven aan zo’n alliantie en over hoe zij de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van mbo, hbo en wo duurzaam verbinden aan maatschappelijke opgaven.

Sessie 4: Stadslabs & Hybride Leeromgevingen
In de twintig steden van het City Deal Kennis Maken netwerk, zijn diverse leeromgevingen te vinden. Soms fysiek aanwezig in de wijk, zoals buurtcampussen en stadslabs, soms in een gemengde vorm. Welke methodieken kunnen worden gebruikt bij het samenbrengen van maatschappij en kennisinstellingen, van bewoners en studenten? Diverse voorbeelden en werkwijzen worden in deze workshop gedeeld. Allereerst door Marcel Kesselring, programmamanager bij het bruisende Urban Living Lab Breda dat in de loop der jaren gegroeid is van experimenteren en leren samenwerken richting een duurzame strategische alliantie tussen onderwijsinstellingen, gemeente Breda en stadsbrede programma’s. Daarnaast zal Barbara Winkelhuijzen, Projectleider en Kennismakelaar CDKM bij Fontys delen hoe in Eindhoven en Tilburg maar liefst 131 Hybride Leeromgevingen (HLO’s) onderwijs, onderzoek en leren in de praktijk samen brengt.

Sessie 5: Wederkerig leren in de Waaier
Wijkinzet Jongeren en Studenten (WIJS) draait sinds dit jaar drie Ateliers, ‘multilevel’ onderwijsprogramma’s in wijkcentra in Groningen en Hoogezand. In deze Ateliers gaan studenten mbo, hbo en universiteit gezamenlijk met een vraagstuk uit de wijk aan de slag. Wat zijn de kernprincipes van deze ateliers? En op welk didactisch framework zijn ze gestoeld? Hoe zorg je voor een effectief programma, waar zowel de studenten mbo, hbo en wo als de bewoners uit de wijk wat aan hebben? In deze workshop leer je meer over wederkerig leren in ‘de waaier’, de krachten, maar ook de dilemma’s rondom deze onderwijsvormen.

Sessie 6: De Wetenschapswinkelmethode
Hoe verbind je kennis en inzichten van de wetenschap en het maatschappelijke domein met elkaar? En hoe zorg je dat de universiteit kan bijdragen en het oplossen en agenderen van verschillende maatschappelijke uitdagingen? In deze interactieve sessie laat Yorick Karseboom (voorzitter Wetenschapswinkels RUG) zien hoe de wetenschapswinkels van de RUG samenwerken met verschillende lokale initiatieven om op deze manier maatschappij en wetenschap te verbinden.

Via de wetenschapswinkels wordt onderzoek gedaan voor maatschappelijke organisaties, van buurtgroepen tot grotere non-profit; vaak door studenten onder begeleiding van wetenschappelijke staf. Omdat de studenten er studiepunten voor krijgen, is deze service gratis. Zo kan elke organisatie er gebruik van maken. De student leert, de organisatie krijgt onderzoekscapaciteit, de onderzoeker krijgt data en kan wellicht publiceren en de universiteit creëert een directe impact. Daarnaast brengt het de burger op een andere manier in aanraking met wetenschap.

Tijdens deze workshop wordt de wetenschapswinkelmethode uitgelicht, alsmede verschillende geslaagde projecten met lokale partners. Daarnaast denken we samen na over de verschillende uitdagingen die komen kijken bij het navigeren tussen de wetenschap en de samenleving.

Sessie 7: Werken in netwerkorganisaties
Veel opgaven uit het onderwijs en de maatschappij overstijgen de grenzen van één organisatie. Zo ook de opgave van WIJS: Studenten en inwoners in Groningen met elkaar verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

WIJS bestaat daardoor uit meerdere partijen uit de samenleving en het onderwijs die hun krachten bundelen om zo domein overstijgend samen te werken. Dit wordt ook wel een netwerkorganisatie genoemd. Dit klinkt mooi, maar hoe doe je dat nu echt? Want deelname aan een netwerkorganisatie als WIJS betekent dat je automatisch werkt aan de doelen en belangen van andere betrokkenen. Een fundamentele kernactiviteit van WIJS is daarom samenwerken vanuit de waarden: gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en wederkerigheid.

Deze workshop gaat over hoe je als team deze drie waarden op kan nemen in je dagelijkse organisatie en samenwerking. We gaan met elkaar: bespreken hoe je ambities en belangen helder krijgt, oefenen hoe halen en brengen in evenwicht kan blijven en do’s en dont’s.

Sessie 8: Masterplan Campussen – Vitaliteitscampus
Onze leefomgeving wordt steeds sneller en ingewikkelder. Tegelijkertijd stijgt onze levensverwachting en hebben we andere, soms zelfs nieuwe vaardigheden en levenshoudingen nodig om actief te blijven meedoen. De Vitaliteitscampus draagt bij aan de kwaliteit van leven in onze samenleving en loopt voorop in de realisatie van een vitale regio. In de Vitaliteitscampus werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen met elkaar aan vitaliteitsvraagstukken in Groningen en Drenthe. De Vitaliteitscampus is één van de aangewezen locaties voor ontwikkeling tijdens de pilotfase van Masterplan Campussen.

Het doel van de Vitaliteitscampus is het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-onderwijs dat breed opgeleide professionals aflevert of bijschoolt. Dit om nóg beter aan te sluiten bij de vragen uit de praktijk en de behoefte en vraagstukken vanuit de samenleving.

Tijdens deze workshop vertellen Ineke Yska en Jasper van Buiten meer over de rollen, ambities  en totstandkoming van de Vitaliteitscampus.

Excursie 1: CrossWise
CrossWise is een omvangrijk en langjarig samenwerkingsprogramma in Noord-Nederland tussen vier noordelijke onderwijsinstellingen (Alfa-college, Noorderpoort, NHL Stenden Hogeschool en Hanze Groningen), SPOT en de gemeente Groningen. Deze samenwerking is gericht op de toekomstbestendigheid van de deelnemende partijen. Zo werken we aan de aansluiting van het onderwijs op de praktijk, leiden we jonge talenten van uiteenlopende beroepsopleidingen op tot professionals in de podium- en evenementenbranche en bereiden we SPOT (De (nieuwe) Oosterpoort en de Stadsschouwburg) voor op toekomstige ontwikkelingen.

CrossWise doet dit door in De Oosterpoort een bruisende experimenteer- en praktijkomgeving te bieden, waar studenten en docenten van de verschillende onderwijsinstellingen én cultuurprofessionals van SPOT samen leren en innoveren. Dat gebeurt onder andere in innovatielabs, tijdens projecten en stages. Tijdens deze excursie maak je meer kennis met CrossWise via een interactieve presentatie en een korte rondleiding door SPOT.

Excursie 2: stadswandeling
Leer het bruisende Groningen beter kennen tijdens een stadswandeling! Startend vanuit het Forum, een van de bekendste landmarks van de stad, brengt een stadsgids de geschiedenis van de Stad tot leven. De stadswandeling leidt je door de sfeervolle straten en interessante gebouwen die Groningen te bieden heeft. Zo ontdek je de geschiedenis van Groningen, maar ook de nieuwste ontwikkelingen, zoals de recentelijke herinrichting van de Grote Markt.