Model ‘Instellingsbrede visie op de verbinding met de samenleving’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Omslag van de brochure Instellingsbrede visie op verbinding met de samenleving

Het model ‘Instellingsbrede visie op de verbinding met de samenleving’ biedt praktische handvatten bij de invulling van het instellingsbeleid gericht op deze verbinding. In de negentien steden die meedoen aan de City Deal Kennis Maken zijn hoger onderwijsinstellingen samen met gemeenten, en vaak ook samen met het middelbaar beroepsonderwijs, bezig met het stimuleren van samenwerking gericht op het gezamenlijk werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het doel is dat zo steeds meer studenten, docenten en onderzoekers participeren in deze vormen van samenwerking.

Op basis van de ervaringen en inzichten van de aan de City Deal Kennis Maken deelnemende hogeronderwijsinstellingen en gemeenten, en op basis van de vele gesprekken en gedeelde kennis binnen het netwerk, is een model ontwikkeld met zeven radars. Dit zijn allemaal elementen die aandacht, activiteiten en investeringen nodig hebben voor het instellingsbreed inbedden van de verbinding met de samenleving.

Deze zeven radars kunnen gebruikt worden om het gesprek te voeren tussen de verschillende instellingen en steden. Het beantwoorden van de vragen bij elk radar biedt namelijk een inkijk in de stand van zaken binnen de instelling: hoe zijn zij aan de slag gegaan met bijvoorbeeld de visievorming op verbinding met de samenleving? Of hoe zorgen zij voor docentprofessionalisering en waardering voor dit soort type onderwijs en onderzoek? En wat levert het op aan meerwaarde voor de student, en hoe wordt dit inzichtelijk gemaakt? Welke personen binnen de instellingen zijn hier allemaal mee bezig en hoe vinden zij elkaar?

In de afgelopen twee jaar is al veel gebeurd binnen de City Deal, en wordt er op verschillende plaatsen in ons land aan deze verbinding met de samenleving handen en voeten gegeven. Tegelijkertijd zijn er nog veel uitdagingen die aandacht behoeven, waaronder het concreet zichtbaar maken van de leeropbrengsten, en het vergroten en verduurzamen van de ingezette programma’s. Dit model biedt daartoe een gesprekstool om zo de kennis te kunnen blijven delen, en de gesprekken tussen de steden op een meer macroniveau te kunnen voeren.

In het voorjaar zal een reeks van thematische sessies rond de radars van dit model worden opgezet vanuit de City Deal Kennis Maken om te werken aan de genoemde elementen.

Bekijk het model in onderstaande pdf. Of lees de verschillende artikelen die bij een van de zeven radars horen.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *