Evenement City Deal Kennis Maken met ministers Van Engelshoven en Ollongren

Locatie: Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
20 februari
10:30 - 16:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

In het jaar 2019 is elke deelnemende stad binnen de City Deal Kennis Maken (CDKM) van start met haar eerste projecten. Om dit moment te vieren en concreet te zien waar elke stad mee bezig is vindt er een Ambtelijke Kick-Off plaats voor deze City Deal op woensdag 20 februari 2019. Tijdens deze Kick-Off zullen Ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Kajsa Ollongren (BZK) kennis maken met het ambtelijke netwerk en de projecten.

Een vooruitblik op het programma:

10:30 – 11:00       Inloop met koffie en thee 

11:00 – 12:30       Plenair Programma met Ministers Van Engelshoven en
Ollongren – Interactieve presentatie van alle CDKM projecten

12:30 – 13:00       Lunchpauze

1. Nieuwe Financiële Regeling en Onderzoeksconsortium CDKM 2019-2021. Door Rowinda Appelman en Martje van Ankeren
In december is formeel akkoord gegeven op een financieel vervolg voor de City Deal Kennis Maken tot eind 2021. Rowinda Appelman en Martje van Ankeren gaan met u in
gesprek over de invulling van een nieuwe financiële regeling voor de komende drie jaar. Zij halen tijdens deze sessie graag de feedback vanuit het netwerk op.

2. De Nieuwe Strategische Agenda Hoger Onderwijs: Input vanuit het CDKM Netwerk. Door het Ministerie van OCW
Eind 2019 brengt de Directie Hoger Onderwijs een nieuwe strategische agenda hoger onderwijs & onderzoek uit. Graag gaat het Ministerie in gesprek met het veld over de
belangrijke thema’s en ontwikkelingen om zo input op te halen voor deze agenda. De workshop richt zich op het ophalen van deze input specifiek rondom onderwijsvernieuwing
en de verbinding met de samenleving.

3. Inbedding van de CDKM in het Curriculum: Aanpak voor het HBO en WO Onderwijs. Door de Vereniging Hogescholen en VSNU
Veel initiatieven vanuit de CDKM raken aan het curriculum van de opleidingen aan de hogescholen en universiteiten. Daarbij komen vragen op over hoe instellingen dit doen,
waar ze tegenaan lopen en wat er nodig is. De VH en VSNU zullen dit tijdens deze workshop verkennen en met name met de hogescholen en universiteiten input verzamelen over wat er verder nodig is landelijk en vanuit welke partijen. Dit om hier het komende jaar een grote stap voorwaarts op te kunnen zetten. Ter inspiratie zullen goede voorbeelden worden gepresenteerd door de Haagse Hogeschool en de Universiteit Utrecht.

14:30 – 15:30     Ronde 2 Werksessies “Input Ophalen uit het Netwerk”

Dezelfde drie sessies worden nogmaals aangeboden.

15:30 – 16:15       Afsluitende borrel

 

 

Direct betrokkenen bij de City Deal hebben inmiddels een uitnodiging voor dit evenement ontvangen