Kick-off City Deal Kennis Maken met ministers Van Engelshoven en Ollongren

Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
20 februari
10:30 - 16:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

In het jaar 2019 is elke deelnemende stad binnen de City Deal Kennis Maken (CDKM) van start met haar eerste projecten. Om dit moment te vieren en concreet te zien waar elke stad mee bezig is vindt er een Ambtelijke Kick-Off plaats voor deze City Deal op woensdag 20 februari 2019. Tijdens deze Kick-Off zullen Ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Kajsa Ollongren (BZK) kennis maken met het ambtelijke netwerk en de projecten.

Een vooruitblik op het programma:

10:30 – 11:00       Inloop met koffie en thee 

11:00 – 12:30       Plenair Ambtelijke Kick-Off CDKM met Ministers Van Engelshoven en
Ollongren – Interactieve presentatie van alle CDKM projecten

12:30 – 13:00       Lunchpauze

13:00 – 15:15       
Carrousel aan werksessies gericht op:
1. Het vervolg van de CDKM in 2019-2021, onder leiding van Martje van
Ankeren en Rowinda Appelman
2. Input voor de nieuwe Strategische Agenda Hoger Onderwijs,  onder
leiding van het Ministerie OCW
3. Inbedding van de CDKM in het curriculum, onder leiding van de
Vereniging Hogescholen en VSNU

15:15 – 16:00       Afsluitende borrel

Direct betrokkenen bij de City Deal hebben inmiddels een uitnodiging voor dit evenement ontvangen

Onze Partners