Workshop “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad”

Locatie: Enschede
08 maart
11:00 - 16:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Enschede licht op 8 maart haar City Deal-aanpak toe, onder andere in de vorm van een workshop rond Design Thinking en door stil te staan bij de ervaringen van studenten. Leden van het City Deal-netwerk en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Slimme steden – de winnaars van morgen – koppelen de economische voordelen van de stad op een intelligente manier aan grote maatschappelijke uitdagingen als energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Deze uitdagingen en de antwoorden die de City Deal-aanpak hierop kan formuleren, staan centraal tijdens “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad”.

In de City Deal Kennis Maken werken universiteiten en hogescholen samen met koepelorganisaties en gemeenten aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. In Enschede zien we hoe studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en Universiteit Twente samen met de gemeente en andere partners werken aan vraagstukken in hun stad.

Programma

In  deze  workshop  nemen we deelnemers eerst mee in de totstandkoming van ENSCHEDE LAB. Onder andere gemeente Enschede en studenten leggen hun rol uit.

Tijdens het middagprogramma staat de methodiek Design Thinking centraal. Managing Director Frank Kresin van DesignLab Universiteit Twente licht dit toe. Vervolgens gaan aanwezigen op basis van deze methodiek zelf in groepen aan de slag.

 • 11:00   ontvangst bij DesignLab
 • 11:30   Opening door de dagvoorzitter, Rowinda Appelman, ministerie BZK
 • 11:40   Welkomstwoord, Christel Koman, gemeente Enschede
 • 11:50   Kennisinstellingen aan het woord
 • 12:00   Over het ENSCHEDE LAB, Maya van den Berg, Universiteit Twente
 • 12:10   Studenten vertellen over het ENSCHEDE LAB

 12:30   Lunchpauze (mogelijkheid om per deelnemende stad een casus in te dienen) 

 • 13:30   Aan de slag met Design Thinking, Frank Kresin, Universiteit Twente
 • 13:45   Inspiratielezing, Prof Peter­‐Paul Verbeek, Universiteit Twente
 • 14:00   Start Design Thinking workshop
 • 16:00   Terugkoppeling en wrap‐up
 • 16:30   Borrel
 • 17:00   Einde

Aanmelden

Aanmelden voor dit evenement kan bij Marcia Clifford van de Universiteit Twente.

Achtergrond City Deal & Enschede Lab

Met  ruim  158.000  inwoners  is  Enschede  de  grootste  stad  van  Oost-Nederland.  De  gemeente  Enschede, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, de kunstacademie AKI-­ArtEZ en het ROC van Twente  werken  intensief  samen  om  de  stad  nog  aantrekkelijker  te  maken  voor  talentvolle  ondernemers, studenten en inwoners. Eind 2017 is daarvoor een overeenkomst gesloten door deze  partners.

In  dat  kader  van de partnerovereenkomst zijn  in  Enschede  zijn  een  aantal  trajecten  in  gang  gezet,  waaronder  het ENSCHEDE LAB. Studenten van Universiteit Twente, Saxion, AKI-­ArtEZ en ROC van Twente staan daar samen aan  het  roer. Ze werken in gemengde teams, brengen maatschappelijke opgaven in kaart,  en  ontwerpen  en  ontwikkelen  samen oplossingsrichtingen die  ze ter plekke testen.