Zevende Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken (openbaar)

Locatie: Arnhem en Nijmegen
12 november
10:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Het jaar 2021 is voor de City Deal Kennis Maken (CDKM) opnieuw een jaar van kennis delen. Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke kennisdelingsdag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Na twee jaar online bijeenkomsten kan dit op vrijdag 12 november voor het eerst weer fysiek! Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor deze landelijke dag.

Een scala aan sprekers hebben reeds toegezegd een bijdrage te leveren. Zo kunt u onder andere in gesprek met trekkers van CDKM steden over huidige lokale en regionale projecten, verneemt u meer over hoe aan de CDKM deelnemende kennisinstellingen de komende jaren instellingsbrede aanpakken ontwikkelen rond de maatschappelijke opgaven van steden, presenteren onderzoekers de resultaten van 15 door de CDKM gefinancierde onderzoeken rond het thema “Verbinding met de Samenleving”, nemen lokale experts u mee in de strategie van de Arnhemse Leeragenda, praat u door met Nuffic over het concept Edubadges en het belonen van studenten voor hun inzet rond maatschappelijke opgaven, en kunt u op excursie naar het Nijma Terrein, Honig Terrein, Talent Lab van ROC Nijmegen, Ieder Talent Telt! en de stadswandeling ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Daarnaast wordt op deze dag doorgepraat over de strategische toekomst van de City Deal Kennis Maken.

Een vooruitblik op het tijdschema:

10:00 – 10:30       Inloop: registratie met koffie en thee

10:30 – 11:00        Welkom door HAN voorzitter College van Bestuur Rob Verhofstad
en wethouder gemeente Arnhem Jan van Dellen
Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten en innovatieve
projecten in de nabije omgeving

11:15 – 12:30       Werksessies ronde 1
Vijf parallelle sessies

12:30 – 13:30       Lunchpauze

13:30 – 14:45       Werksessies ronde 2
Vijf parallelle sessies

14:45 – 16:15       Excursies: de stad in!
Vier thematische excursies in de stad

Lees het Programma City Deal Kennis Maken dag 12 nov

Schrijf snel in
Via de link hieronder kunt u zich vanaf nu inschrijven. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbFGaygIVGr-JZHU4yIHMFz99Se4ojzY_9VCF_ZKwyppsVXA/viewform

Namens alle City Deal partners in Arnhem en Nijmegen – gemeente Arnhem, HAN, ArtEZ, Van Hall Larenstein, Rijn Ijssel, gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen – graag tot ziens op 12 november!