Balans van de Leefomgeving 2016

Op 14 september 2016 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Balans van de Leefomgeving gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen. Het PBL brengt tweejaarlijks deze rapportage uit over de staat van milieu, natuur en ruimte in ons land. Daarnaast evalueert de Balans in hoeverre de leefomgevingskwaliteit die parlement en regering zich ten doel hebben gesteld tijdig wordt bereikt. De thema’s die aan bod komen zijn energie en klimaat; landbouw en voedsel; natuur; water; gezonde leefomgeving; mobiliteit; ruimtelijke economie; wonen en circulaire economie.

De politieke- en maatschappelijke urgentie van de grote leefomgevingsopgaven vraagt om een versnelling in het verduurzamen van onze samenleving, aldus het PBL. Dat is alleen mogelijk als we er in slagen om de grote mondiale opgaven effectief te verbinden aan lokale en regionale initiatieven. Burgers en bedrijven vragen om mobiliserende perspectieven voor de lange termijn. En daarvoor is hoe dan ook in veel opzichten de nationale politiek en het nationale bestuur aan zet. Aan de vooravond van de verkiezingen en een nieuwe kabinetsperiode doet de mogelijkheid zich voor om meer richting te geven aan het leefomgevingsbeleid, opdat er voor markt en samenleving ruimte ontstaat om bij te dragen aan een goede leefomgevingskwaliteit.

Download het rapport via de website van het PBL.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *