Brochure Agenda Stad

Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in de stad en dit aantal neemt alleen maar toe. Verstedelijking kent echter ook een keerzijde: de sociale en fysieke leefbaarheid staat in steden stevig onder druk.

Binnen Agenda Stad werken steden, maatschappelijke partners en de rijksoverheid samen aan de bevordering van groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse en Europese steden. Met het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie-opgaven werken ambitieuze publieke en private partners in steden aan nieuwe oplossingen.Ook de Europese Unie is een onmisbare speler, bijvoorbeeld waar het gaat om energievraagstukken of de komst van migranten. Op Europees niveau worden daarom Partnerships gesloten om te werken aan de betere regelgeving, kennisdeling en meer fondsen voor steden.

Lees de brochure Agenda Stad waarin alle City Deals en Europese Partnerships op een rijtje staan.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *