Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

De migratie van hoogopgeleide arbeidskrachten is één van de drijvende krachten achter globalisering. Beleidsmakers en managers van bedrijven kijken met bovengemiddelde interesse naar deze stromen van talent omdat de moderne kenniseconomie sterk afhankelijk is van goed opgeleid personeel.  Het aantrekken van buitenlandse talenten is cruciaal voor een (toekomstige) sterke internationale concurrentiepositie.

Nederland trekt weinig hoogopgeleide migranten


Hoewel Nederland sinds eind 2004 een specifieke kennismigrantenregeling kent, trekt Nederland nog weinig hoogopgeleide migranten aan. Dit ondanks het feit dat Nederland tot de top van concurrerende economieën behoort. Niet alleen is een relatief laag deel van de immigranten in Nederland hoogopgeleid, ook loopt Nederland uit de pas met veel concurrerende economieën.

Het rapport ‘Kenniswerkers in Nederland’ geeft antwoord op de vraag wat de karakteristieken zijn van buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Onder meer hoe ze functioneren in de Nederlandse economie: in welke sectoren en beroepen werken ze? Welke opleidingsvaardigheden hebben ze? Waar werken en wonen ze? Inzicht in deze patronen en locatiekenmerken draagt bij aan een beter besef over wat buitenlandse kenniswerkers in Nederland drijf en welke (ruimtelijk-economische) kenmerken Nederland aantrekkelijk maken.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *