Dynamische Binnensteden: regie op transformatie

Status citydeal: in uitvoering

Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken, economische centra en bieden een breed aanbod van voorzieningen. Om binnensteden leefbaar te houden voor bewoners, aantrekkelijk voor ondernemers en levendig voor bezoekers, werken tien steden, drie departementen en drie organisaties de komende vier jaar samen in deze City Deal. 

De binnenstad is een dynamische plek die voortdurend verandert. Deze veranderingen zijn van alle tijden en worden veroorzaakt door onder meer economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Ondanks deze veranderingen is de essentiële functie van de binnenstad door de jaren heen niet veranderd: of het nu gaat om winkelen, werken, wonen of cultuur. De binnenstad is en blijft de plek voor ontmoeting en verbinding.

Onze binnensteden staan volop in de belangstelling; dat leidt tot toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Dit heeft effecten op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van ruimte in de binnenstad voor bepaalde bewoners en ondernemers. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer.  Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt toe. Ook is er een noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Ingrepen die ook gevolgen hebben voor gebouwen en openbare ruimte.

Sleutelrol voor vastgoed
Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoendemogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is op 14 juni 2023 ondertekend.

Gezocht: communicatieheld(in) City Deal Dynamische Binnensteden (reageer voor 1-9-2023)

Ondertekening City Deal Dynamische Binnensteden
Ondertekening City Deal Dynamische Binnensteden

De City Deal ‘Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie’ zoekt een enthousiaste communicatieheld(in). Als communicatieadviseur ben je een belangrijke schakel in deze innovatieve samenwerking tussen Rijksoverheid, gemeenten en marktpartijen. Je signaleert vroegtijdig communicatiekansen en -risico’s. Je kunt je beroepen op je ervaring in advies én uitvoering en staat stevig in je schoenen. Tegelijkertijd vertelt die ervaring je dat er soms gewoon ‘geleverd’ moet worden.

In een City Deal verenigen mensen zich die dit naast een andere drukke baan doen. Ze doen dit omdat ze geloven in de doelstelling van de City Deal. Ze vormen een gedreven en enthousiast team van koplopers. Jij bent een assertieve teamspeler met oog voor deze dynamiek en je hebt affiniteit met het thema binnensteden.

Vacature: Communicatieheld(in) van City Deal Dynamische Binnensteden

 • gemiddeld 8 uur per week
 • looptijd 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Start in overleg te bepalen, maar bij voorkeur zo snel mogelijk

City Deal Dynamische Binnensteden

In de City Deal Dynamische Binnensteden slaan tien grote steden, het Rijk en een aantal kennis- en netwerkorganisaties de handen ineen. Samen onderzoeken ze op welke manieren de transformatie van vastgoed versneld en verbeterd kan worden om zo de gewenste dynamiek in de binnenstad tot stand te brengen. Door te experimenteren met eigen projecten en ervaring uit te wisselen, ontwikkelen de deelnemende steden nieuwe strategieën en instrumenten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vastgoedeigenaren. Zij zijn onmisbaar om obstakels in kaart te brengen, aanpakken te ontwikkelen én te implementeren. Zo vergroot deze City Deal de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de binnenstad; in sociaal, economisch en maatschappelijk perspectief. De partners van de City Deal werken samen binnen vier ontwikkelthema’s: vastgoed, financiering, invulling/branchering en ondermijnende criminaliteit.

Meer informatie over de City Deal is te vinden op de City Deal pagina.

Wat ga jij doen:

 • Je bent onderdeel van het programmateam dat verder bestaat uit de dealmaker, de programmacoördinator en de projectsecretaris.
 • Je bent het aanspreekpunt op het gebied van communicatie en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ontwikkelthema’s en projecten van de City Deal.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over communicatiekansen en -risico’s.
 • Je stelt een communicatieplan op en voert dat uit.
 • Je investeert in relaties met pers en media en maakt de vertaalslag naar invalshoeken die voor hen relevant zijn.
 • Je gaat op zoek naar relevante content voor de diverse communicatiekanalen van de City Deal (website, nieuwsbrieven, sociale media). Je produceert deze content zelf of coördineert de productie als die door derden wordt opgepakt.
 • Je neemt deel aan de overleggen van het kernteam van de City Deal.
 • Je onderhoudt regelmatig contacten met de communicatieadviseurs van Agenda Stad – het programma achter de City Deals – en met je collega communicatieadviseurs bij de organisaties die zijn aangesloten bij de City Deal Dynamische Binnensteden.
 • Je levert support bij het organiseren van events / bijeenkomsten en doet hier verslag van.

 Wat wij zoeken:

 • Je bent nieuwsgierig en schrikt er niet voor terug buiten de gebaande paden te denken. Daardoor weet je de verhalen te vinden die er voor de City Deal toe doen.
 • Je hebt een scherpe pen en schrijft op een aansprekende manier.
 • Je hebt een proactieve houding en je vraagt goed door om tot de kern van een verhaal te komen.
 • Je bent constructief-kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies over vorm, inhoud en timing van communicatieboodschappen.
 • Je bent sociaal en legt makkelijk contact met projectleiders, communicatiemedewerkers en pers en media.
 • Je bent in staat overzicht te houden en kunt zelfstandig werken.
 • (Enige) ervaring in de vastgoedsector en/of met vastgoedpartijen is wenselijk.

Praktisch

 • We zoeken een zelfstandige professional (free agent), reageren als (detacherings-)bureau heeft geen zin.
 • Verwachte tijdsbesteding: gemiddeld 8 uur per week, je bent flexibel inzetbaar.
 • Looptijd: 1 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met telkens een jaar (tot eind van de looptijd van de City Deal, te weten juni 2027).
 • Locatie: je werkt meestal vanaf je eigen werkplek, veel overleg zal online plaatsvinden. Daarnaast is fysieke aanwezigheid gewenst bij belangrijke overleggen en bijeenkomsten.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent vragen we je om in je motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Welk verhaal dat je ‘gezocht en gevonden’ hebt typeert jouw stijl van werken het best en waarom?
 • Omschrijf in maximaal 300 woorden wat voor jou een dynamische binnenstad is.
 • Welke relevante ervaring van jou gaat helpen om van deze City Deal ‘the talk of the town’ te maken?

Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief, in combinatie met een CV, toe te sturen aan [email protected]. De deadline voor deze motivatiebrief is vrijdag 1 september 2023. Op basis van de ontvangen brieven maakt het programmateam een selectie. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze gemaakt zal worden. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (dealmaker Agenda Stad) en Jos Sentel (programmacoördinator City Deal Dynamische Binnensteden) via: [email protected] en [email protected].

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van drie tot vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn er dertig City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, openbare ruimte, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

Download de printvriendelijke versie van de vacaturetekst.

Dertigste City Deal ondertekend: Samenwerken aan aantrekkelijke en toekomstbestendige binnensteden

Ondertekening City Deal Dynamische Binnensteden
Ondertekening City Deal Dynamische Binnensteden

Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken en economische centra en ze bieden een breed aanbod van voorzieningen. Om binnensteden leefbaar, aantrekkelijk en levendig te houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers, is vandaag de City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie ondertekend. Tien steden, drie departementen en drie organisaties werken de komende vier jaar samen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad.

De binnenstad is een dynamische plek die voortdurend verandert. Deze veranderingen zijn van alle tijden en worden veroorzaakt door onder meer economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Ondanks deze veranderingen is de essentiële functie van de binnenstad door de jaren heen niet veranderd: of het nu gaat om winkelen, werken, wonen of cultuur. De binnenstad is en blijft de plek voor ontmoeting en verbinding.

Onze binnensteden staan volop in de belangstelling; dat leidt tot toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Dit heeft gevolgen voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van ruimte in de binnenstad. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer. Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt toe. Ook is er een noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Ingrepen die ook gevolgen hebben voor gebouwen en openbare ruimte.

Sleutelrol voor vastgoed

Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed, retail, horeca en cultuur een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoende mogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, de ministeries van BZK, JenV en EZK en door INretail, Retail Innovation Platform en Platform31.

City Deals

City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is de 30e City Deal.