Eurolab Grensoverschrijdend werken en ondernemen

Status citydeal: afgerond

De City Deal Eurolab beoogt een versnelling tot stand te brengen in de realisatie van een samenhangende, grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur en economie in de Euregio Maas-Rijn. Lees de hele tekst van de City Deal, zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Werkplaats

Dit doet Eurolab door een werkplaats te creëren waarin Nederlandse, Duitse en Belgische bedrijven, uitvoeringsorganisaties, kennis- en maatschappelijke instellingen, de rijksoverheid, provincie en steden aan de hand van concrete casuïstiek kansen en uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen onderkennen en aanpakken.

Doelen

Eurolab stelt zich ten doel om:

  • de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van (V)MBO- en HBO personeel te vergroten, met name gericht op de stuwende sectoren in de Euregio Maas-Rijn (automotive, chemie, ICT, zorg);
  • meer toptalent van buiten de EU aan de kennisinstituten in de Euregio Maas-Rijn te binden;
  • een forse toename van uitwisseling van docenten en studenten tussen de onderwijs en onderzoeksinstellingen in de Euregio Maas-Rijn te realiseren;
  • de grensoverschrijdende innovatiekracht van het MKB in de Euregio Maas-Rijn te vergroten; en
  • de succesvolle formules om grensoverschrijdend werken en ondernemen te bevorderen en te verankeren.

Aan elke doelstelling zijn een of meerdere concrete resultaatafspraken gekoppeld.

Looptijd

De City Deal heeft een looptijd tot 1 januari 2018. Voor de duur van de looptijd van de City Deal heeft Eurolab de vorm van een project. De intentie van de ondertekende partijen is dat het project Eurolab na dit moment zal overgaan in het Eurolab als reguliere werkwijze, met een gelijkwaardige betrokkenheid van partners over de grens.