City Deal Eurolab: ‘Samen ‘de slapende reus’ wakker maken’

De kracht van Zuid-Limburg wordt enorm versterkt door samen te werken over de grenzen. City Deal Eurolab helpt om de belemmeringen van grensoverschrijdend werken en ondernemen op te lossen. Pragmatisch en op maat. Niet door wetten te veranderen (dat duurt veel te lang) maar door te harmoniseren. Niet wachten op politieke besluitvorming, maar op regioniveau oplossingen bedenken. In de bestuurlijke werkconferentie City Deal Eurolab, op 4 oktober in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, werd alvast het fundament gelegd voor een grensoverschrijdende coalitie.

In City Deals worden samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. De Zuid-Limburgse City Deal ‘Eurolab’ richt zich specifiek op het wegnemen van grensbarrières met als doel de economie te versnellen.

Euregio

“De kracht van Zuid-Limburg zit in de Euregio”, hield LED-voorzitter Jos Schneiders de aanwezigen voor. “De economische groei vindt vooral plaats in stedelijke agglomeraties. Alleen op de schaal van de Euregio tellen we mee met de middelgrote agglomeraties in Europa (Randstad, Vlaamse Ruit, Waalse Triangel en Rhein-Ruhrregio). Helaas werken we nog niet samen als één regio. Via onder meer de City Deal willen we komen tot een arbeidsmarkt zonder belemmeringen, ondernemen over de grens gemakkelijker maken en één aantrekkelijke, multiculturele agglomeratie worden. Uit onderzoek van o.a. Gerard Marlet (Atlas van Gemeenten) en McKinsey blijkt dat onze (eu)regio een enorme potentie heeft. Het is nu aan ons die kansen te verzilveren.”

City Deal is uniek

Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht sprak zelfs over ‘de slapende reus wakker maken’. Wat is volgens haar nodig? “Samen de grenzen opzoeken en er soms overeen stappen. Daarvoor is lef nodig, maar ook een houding, gedrag en cultuur waarbinnen gemeenschappelijke belangen voorop staan. Onze City Deal is uniek. Wij kunnen ons profileren door te werken over de grens. Mooie bijvangst is het reanimeren van het Europese ideaal. Het zou mooi zijn als wij de EU een innovatieve aanpak kunnen bieden en straks als voorbeeld gelden voor innovatieve en succesvolle grensregio’s.”

Voorbeelden te over

eurolab2Tijdens de bestuurlijke werkconferentie werden bestuurders van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen geconfronteerd met concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dr. Gunter Schaible (IHK Aken) noemt het voorbeeld van Navabi GmbH, een online retailer voor damesmode, die samenwerking zoekt met de Brightlands Smart Services Campus. Het bedrijf wil hier een aantal medewerkers permanent vestigen. Regelgeving belemmert dat. Of machinebouwer Neuman & Esser, die elke keer als een in het buitenland geleverde machine onderhoud behoeft, daarvoor aan A1 formulier moet invullen om te bewijzen dat de medewerker tegen ziektekosten verzekerd is. Dat kost veel tijd én geld. Op het gebied van onderwijs kan het ook stukken beter. John van Monsewije, voorzitter College van Bestuur SVO|PL wil graag meer docenten Duits aantrekken om leerlingen beter voor te bereiden op studie en werk in Duitsland. “Helaas worden in Nederland steeds minder docenten Duits opgeleid en docenten over de grens moeten 9 maanden wachten op diploma-erkenning.” Zo zijn er talloze voorbeelden op allerlei beleidsterreinen te vinden.

Happy Aging

Ingrid Lieten.

Ingrid Lieten.

Ingrid Lieten, CEO LifeTechValley en voormalig minister van Innovatie in de Vlaamse regering legt uit hoe Belgisch Limburg, na de sluiting van Ford, zich heeft geconcentreerd op haar sterke punten. Na een analyse bleek onder meer Life Sciences & Health kansen te bieden. “Daarbinnen hebben wij ons geconcentreerd op Happy Aging. We willen en kunnen absoluut niet concurreren met de campussen in Sittard-Geleen en Maastricht of Gent Biotech. Wat we juist willen is samenwerken om samen de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vergrijzing het hoofd te bieden.” Dat samenwerking een meerwaarde heeft, blijkt al uit het project Cross Care waar partners uit België, Nederland en Duitsland een living lab creëren, waarbinnen zorgproducten in verschillende markten kunnen worden getest en verbeterd.”

Den Haag doet mee

Ook beleidsmakers uit Den Haag waren aanwezig. Bert van Delden, Programmadirecteur Stad toonde zich enthousiast over de positieve sfeer. “Er wordt hier vooral gesproken in termen van kansen en mogelijkheden. Het is aan de regio om die kansen concreet te maken maar vooral ook te werken aan een brede grensoverschrijdende coalitie. Den Haag wil hier graag vanuit de volle breedte aan meedoen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Zuid-Limburg.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *