Twee City Deals Agenda Stad ondertekend op landelijke G32-netwerkdag

De G32 Bestuurlijke Netwerkdag in Alphen aan den Rijn is donderdag 10 maart afgesloten met de ondertekening van twee City Deals. De deals zijn ondertekend door vertegenwoordigers uit de betrokken steden en door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Op de bestuurlijke G32-netwerkdag waren er ruim 100 bestuurders aanwezig uit de 37 steden die zich bij het netwerk hebben aangesloten, alsmede vertegenwoordigers van onder meer de VNG en Haagse departementen. In verschillende samenstellingen is gesproken over vraagstukken als duurzaamheid, onderwijs, de woningmarkt, de omgevingswet en vluchtelingenopvang.

In de Algemeen Bestuursvergadering aan het eind van een inspirerende dag, benadrukte voorzitter Ferd Crone het belang van Agenda Stad en de City Deals voor het netwerk. “We zijn in een nieuwe fase van overheidshandelen beland. We werken horizontaal samen.”

Eurolab: Grensoverschrijdende samenwerking

Eén zo’n belangrijk thema is grensoverschrijdende samenwerking. De City Deal ‘Eurolab’ heeft als doel om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen in de Euregio Maas-Rijn, waarbinnen steden als Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Luik, Hasselt en Aken liggen. De agglomeratiekracht van deze steden kan verder worden versterkt door de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. In het Eurolab Grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen worden krachten gebundeld.

Het wordt een werkplaats waarin de Nederlandse, Duitse en Belgische bedrijven, uitvoeringsorganisaties, kennis- en maatschappelijke instellingen, de rijksoverheid, provincies en steden kansen en uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen onderkennen. Eurolab sluit aan bij verschillende initiatieven in de regio die zijn opgezet om dit te verbeteren.

Arbeidsmobiliteit

De ondertekenaars van de deal zijn de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht, de provincie Limburg, Brightlands, de stichting Limburg Economic Development, en minister Plasterk mede namens de ministeries van EZ, SZW en OCW. Eurolab wil onder meer de arbeidsmobiliteit vergroten tussen de Zuid-Limburg, Vlaanderen/Wallonië en Noordrijn-Westfalen in sectoren als de chemie, automotive, ICT en zorg.

Ook heeft het samenwerkingsverband als doel meer toptalent van buiten de EU aan de kennisinstituten in de regio te binden, de uitwisseling te stimuleren van docenten en studenten tussen de verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het vergroten van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het MKB in de regio.

Inclusieve Stad: Betere hulp aan kwetsbare mensen

De tweede City Deal die donderdag ondertekend werd is de ‘Inclusieve stad’. Het gaat om de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad die in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid verregaand willen vernieuwen. Zij werken aan nieuwe hulpverlening voor gezinnen met meerdere problemen, zoals verstandelijke of lichamelijke beperkingen, werkloosheid, armoede, schulden en opvoedings- of psychische problemen. Om te bekijken wat echte oplossingen zijn voor mensen mogen de grenzen van regelgeving worden opgezocht.

Rond de zomer komen de vijf gemeenten met een rapportage over zo’n honderd praktijkvoorbeelden. Zo kunnen ze kijken tegen welke hindernissen ze in de praktijk op lopen en hoe die zijn op te lossen in regels, manieren van financiering of met andere manieren van werken. Want problemen van één gezin integraal aanpakken klinkt gemakkelijk, in de praktijk betekent het vaak een hele nieuwe manier van werken.

De vijf steden en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties markeren met de ondertekening van de City Deal de start van dit samenwerkingsverband. Minister Plasterk: “Nederlandse steden hebben elkaar veel te bieden. Het mooie aan de afspraken in de City Deals is dat we kansen verzilveren die stedelijke samenwerking biedt”.

Agenda Stad

Beide City Deals worden ondertekend in het kader van Agenda Stad. Dit is een samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *