Health Hub

Status citydeal: afgerond

Deze City Deal beoogt gezond (stedelijk) leven te stimuleren, via een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken en versterking van de Utrechtse (en Nederlandse) gezondheidsgerelateerde economie.

Onder de noemer van Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun (investerings)strategie op elkaar af en werken aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven. Partijen vormen de kern van (inter)nationale economische en kennisketens en een (inter)nationaal netwerk van organisaties, publiek en privaat, die vanuit en met de regio Utrecht werken aan een gezond (stedelijk) leven.

De City Deal ‘Health Hub’ vormt samen met het Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad-a Healthy Urban Boost’ (gezonde, groene en duurzame verstedelijking) de pijler onder Healthy Urban Living. Gemeente Utrecht, IenM en EZ, Provincie Utrecht en in de toekomst mogelijk een aantal andere organisaties/partners werken aan het Living Lab met als doel het verbeteren van de fysieke (hoogstedelijke) leefomgevingskwaliteit in de stad. Het Living Lab Utrecht richt zich op het Nieuwe Centrum van Utrecht en krijgt gestalte in de Tweede Fase van het Stationsgebied.

Lees de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant.

Lees de tekst van de intentieovereenkomst Living Lab ‘Slimme en Gezonde Stad’ in de Staatscourant.