Regio Utrecht versterkt Health Hub met steun Rijk

Tijdens de Campus Party 2016 vanmiddag is de achtste City Deal getekend in het kader van de Agenda Stad: Health Hub. De regio Utrecht heeft daarin afspraken met het Rijk gemaakt om haar positie als ‘Health Hub’ te versterken. Onder de noemer van Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun strategie op elkaar af en werken aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven.

Afspraken

Kern van de City Deal Health Hub is het inventariseren van knellende wet- en regelgeving. Ook voorzien de afspraken in het opzetten van pilots voor een regelarme of -vrije aanpak en de toepassing van bewezen innovatieve technologieën voor de ontwikkeling van een gezonde stad. De City Deal Health Hub bestaat uit vier pijlers: “Vestigingsklimaat en campusontwikkeling”, “Utrecht als modelregio voor zelfmanagement”, “Talent en professionals” en “Gezonde wijken”.

De regio Utrecht kent een omvangrijke gezondheid gerelateerde economie. Deze groeit en maakt inmiddels 20 tot 25 procent uit van de totale regionale economie. Het gaat om ongeveer 55.000 banen. Door de mix van kennis, bedrijvigheid en (semi )publieke instellingen op het terrein van gezond (stedelijk) leven behoort Utrecht tot de meeste competitieve regio’s van Europa.

Samenwerking

De City Deal Health Hub is een samenwerking tussen 10 gemeenten in de regio Utrecht (U10), de provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, St. Antonius ziekenhuis, Hogeschool Utrecht, HKU, TNO, RIVM, EBU en Saltro. Vanuit het Rijk ondertekenen de ministers Kamp, Bussemaker, Schippers en Schultz van Haegen de City Deal. Het kabinet wil de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk versterken en Nederland in de wereldtop houden.

Met Agenda Stad wil het Rijk onder andere pilots mogelijk maken en actief meedenken om een impuls te geven aan kansrijke initiatieven. City Deals zijn afspraken tussen partijen in stedelijke regio’s en het Rijk.

HEALTH HUB_2

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Pingback: Zorgen voor zorg