De Adaptieve Stad

Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de leefomgeving van steeds meer inwoners duurzaam, economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden. Die uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en logistiek, demografie en welvaart en welzijn.

Hoe kunnen steden omgaan met de constante verandering en inspelen op hetgeen op ze afkomt? Hoe versterken we de fysieke netwerkfunctie van de stad met ICT-netwerken? En hoe weten we wat het effect van onze beslissingen zal zijn op stedelijk systeem?

Een adaptieve, lerende stad is open en transparant

De paper De Adaptieve stad van TNO, die 5 juli is verschenen, gaat dieper in op diverse facetten van een adaptieve stad; zoals mobiliteit, stedelijke planning en circulaire economie.

Meer bij TNO.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *