De concurrentiepositie van Nederlandse steden

Alle ogen zijn gericht op de economische kracht van steden en stedelijke regio’s. Maar waar moeten zij op inzetten om hun positie in internationale, nationale en regionale netwerken te verbeteren? En hoe kunnen de relatief kleine Nederlandse steden samen optrekken om de voordelen van grotere steden, zogenaamde agglomeratievoordelen, te benutten? Op welke manier kunnen zij profiteren van elkaars nabijheid door agglomeratiekracht van elkaar te lenen?

Dit zijn de centrale vragen van het NAPOLEON-onderzoek dat in het voorjaar van 2012 van start is gegaan. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de relatief kleine Nederlandse steden hun positie in netwerken op uiteenlopende schaalniveaus – van wereldwijd tot regionaal – kunnen verbeteren om hun concurrentiekracht te versterken. Nederland kent immers geen miljoenensteden maar heeft wel de ambitie om internationaal een rol van betekenis te spelen.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *