Het Jaar van de Ruimte 2015: wie maakt Nederland?

Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is: Wie maakt Nederland? Wie hebben er vormgegeven aan het Nederland zoals dat er nu ligt? En hoe geven we verder vorm aan stad en landschap? Wie is aan zet en wat is het ons waard? Deze vragen staan centraal tijdens het Jaar van de Ruimte.

Reflecteren en verkennen

Het Jaar van de Ruimte begint al 25 jaar geleden. Toen kwamen de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (VINO) en de Vinex (Vierde Nota Extra) uit. In die nota’s werden de contouren geschetst van wijken, wegen en natuurgebieden die nu grotendeels zijn gerealiseerd. Daar lopen, rijden en fietsen we nu dagelijks doorheen.

Wanneer we reflecteren op de vormgeving van onze leefomgeving gedurende de afgelopen 25 jaar, dan zien we vier lange ontwikkelingslijnen die Vinex (1990) met 2015 en met de opgaven die nu zijn gedefinieerd voor de toekomst (2040) verbinden. Die ontwikkelingslijnen laten zich rond vier thema’s formuleren: stedelijke oriëntatie, koers op kwaliteit, internationalisering en concurrentiekracht en nieuwe arrangementen.

Doe je mee?

In het Jaar van de Ruimte komen zo veel mogelijk mensen en organisaties bij elkaar die hechten aan de kwaliteit van hun leef- of werkomgeving. Er zijn vele  verschillende manieren om aan te haken bij het debat. Door steun te betuigen, financieel bij te dragen of bij concrete activiteiten aan te haken.

Meer over het Jaar van de ruimte leest u op wiemaaktnederland.nl.