In dialoog met steden en stakeholders

Agenda Stad organiseert inspirerende gesprekken tussen stedenbouwers, belanghebbenden en beleidsmakers binnen steden. De inhoudelijke ambities van steden en stedennetwerken staan daarin centraal. Om uiteindelijk de leefbaarheid en de economische positie van de Nederlandse steden te verbeteren.

Op de agenda de komende maanden staan verschillende werkbezoeken en bestuurlijke overleggen binnen de Nederlandse steden.

Denktank en regiegroep
Er is eenĀ  denktank ingesteld met deelnemers uit de overheid en het bedrijfsleven, om richting te geven aan het langetermijnperspectief. Er is ook een regiegroep ingesteld met deelnemers vanuit het Rijk, steden en stakeholders.

Conferentie
Er is een werkconferentie over Agenda Stad in voorbereiding. Reserveer alvast de datum van 15 april.