Europese Agenda Stad: Minister Ollongren presenteert haar visie op een duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa

Op maandag 30 november vond online de Informal Meeting of Ministers responsible for Urban Matters plaats. Minister Ollongren van BZK gaf namens Nederland een key note speech. Hierin presenteerde zij haar visie op de duurzame ontwikkeling van de steden in de EU na Covid-19. Daarnaast benadrukte de minister dat de pandemie, hoewel een ramp van enorme omvang, grote kansen biedt om de groene en digitale transities waar ook steden in Europa voor staan, te versnellen. Mobiliteit, woningbouw, digitalisering, weerbaarheid en bereikbaarheid zijn onderwerpen die post-pandemie in een stroomversnelling kunnen raken, als we de kansen grijpen die de crisis ons biedt. De minister had speciale aandacht voor de positie van jongeren, en drong er bij haar collega’s op aan specifiek met hen rekening te houden bij het maken van stedelijk beleid.

Tijdens de conferentie werd het New Leipzig Charter on Sustainable European Cities aangenomen. Met dit charter leggen de lidstaten van de EU hun gedeelde uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling vast. Grote transities en thema’s van deze tijd zoals vergroening, digitalisering en weerbaarheid worden gekoppeld aan duurzame en inclusieve stedelijke ontwikkeling. Voor het in de praktijk brengen van de principes van het New Leipzig Charter wordt de Urban Agenda for the EU (UAEU) het belangrijkste uitvoerende instrument. De Urban Agenda is een project dat de positie van steden in de EU versterkt en concrete voorstellen op het gebied van betere regelgeving, betere financiering en betere kennisdeling voor en door steden in Europa bevordert.

De Duitse staatssecretaris Bohle presenteert het Leipzig Charter en het implementatiedocument

In de middag reflecteerde de Dutch Urban Envoy Karen van Dantzig op de resultaten en de toekomst van de UAEU. Zij benoemde het succes van de Partnerschappen van de UAEU, en het belang van het in de praktijk brengen van hun voorstellen. Kernpunt van haar betoog (.pdf) was dat de toekomstige Urban Agenda praktisch en innovatief moet blijven, en gericht op het verbeteren van de positie van steden en de dagelijkse praktijk van hun burgers. Cruciaal daarvoor is voortzetting van de multi-level samenwerking (alle partijen op gelijke voet) en brede, politieke steun vanuit de lidstaten va de EU.

Op dinsdag 1 december vond het tweede deel van de conferentie plaats. Daar werd de Territorial Agenda aangenomen, die in Nederland vormt krijgt in de NOVI.

 

Press release: New Leizig Charter for urban development adopted

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *