“Mind gaps, tackle traps”, een korte impressie van het Cohesieforum in Brussel

Wat, waar en hoe investeert de EU in Europese regio’s en steden om economische, sociale en territoriale cohesie tussen regio’s en EU-landen te bevorderen? Waar en wat zijn de verbeterpunten? Dat staat in het 8e cohesierapport ‘Cohesion in Europe towards 2050’ dat aanleiding was voor het Cohesieforum afgelopen 17 en 18 maart. Dutch Urban Envoy Karen van Dantzig was erbij: ‘Fijn dat we elkaar weer persoonlijk konden spreken in Brussel. Ons gezamenlijk doel is en blijft Europa inclusiever, veerkrachtiger en economisch gezond te maken en te houden. COVID-19 heeft flinke impact gehad op onder andere onze economieën”.

Met Eurocommissarissen Ferreira (Cohesie en Reforms) en Smidt (Jobs and Social Rights) als gastvrouw/-heer  was de multilevel hybride conferentie met ca. 2000 genodigden drukbezocht. Ferreira, voorafgaand aan het Forum: “Ik verwacht veel discussies en gesprekken over de uitdagingen van de deze tijd (COVID-19, Oekraïne), de lessen die we hieruit trekken en de toekomstige uitdagingen voor ons cohesiebeleid” Dat beleid is vooral op gericht op het verkleinen van ongelijkheden en langetermijnveranderingen. De EU investeert daarvoor 392 miljard euro in nationale en regionale programma’s die economische groei stimuleren, banen, de ‘twin’-transitie (‘green’ en ‘digital’), sociale en inclusieve integratie en een (nog) betere samenwerking.

Verklein de ongelijkheid, ‘go local’

Ferreira benadrukte het belang van het cohesiefonds als stimulans voor economische ontwikkeling. Speciale aandacht gaf zij aan het voorkomen van het verder vergroten van verschillen tussen kwetsbare en sterke regio’s, dat er aandacht moet blijven voor de basis, bijvoorbeeld door het toepassen van ‘ontwikkelstrategieën, meer multilevel samenwerking & partnerschappen en versterken van de kring medestanders.
Kortom: “Mind gaps, tackle traps”.

Verklein de ongelijkheid, ‘leave no one behind’, het belang van medeoverheden en de lokale setting ‘go local’ waren de centrale boodschappen van diverse andere sprekers. Ook EU-president Von der Leyen sprak in haar videoboodschap over de positieve bijdrage van het cohesiebeleid en -fondsen en de ‘stille kracht van de EU”.

Dat Nederlandse overheden het Europese cohesiebeleid een warm hart toedragen bleek uit de flinke vertegenwoordiging van medeoverheden: koepels als VNG, de G4, steden, provincies, het Huis van de Nederlandse Provincies, de Permanente Vertegenwoordiging en een aantal departementen: BZK, EZK en SZW.

Brussel Tour

Omdat het Forum weer ‘fysiek’ plaatvond, maakte Karen van Dantzig in haar rol van Dutch Urban Envoy (DUE) gebruik van de gelegenheid en sprak persoonlijk met verschillende vertegenwoordigers van Eurocities, CEMR en Comité van de Regio. Karen van Dantzig: “We hebben veel onderwerpen besproken zoals de Urban Agenda, Partnerships en de European Urban Initiative en over mijn mandaat als DUE, 100 Climate Neutral and Smart Cities en New European Bauhaus. Andere onderwerpen die de aandacht hebben van steden en regio’s, duurzame mobiliteit, vluchtelingen en migranten, digitale transitie, onderdelen van de Greendeal die invloed hebben op leefomgeving, het climate fund, ongelijkheid en problemen van veel en versnipperde fondsen. De persoonlijke banden zijn weer verstevigd als opmaat voor mijn Brussel Tour in april met een nieuw vastgesteld mandaat”.

Sprekers (terug)kijken of beluisteren? Dat kan via de eventsite van het Cohesieforum (Engelstalig).