Op 20 februari kwam de City Deal Kennis Maken bijeen op een drukbezochte bijeenkomst in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Omdat in 2019 alle deelnemende steden met hun eerste project onderweg zijn was de bijeenkomst een uitgelezen moment om aan elkaar te laten zien waar ...
Woensdag 16 januari kwam een City Deal Kennis Maken delegatie van 40 man aan op Bristol airport. Met vertegenwoordigers vanuit de deelnemende stadsbesturen, kennisinstellingen en de Ministeries OCW en BZK stond hen een tweedaags programma te wachten waarin bezoeken werden afgelegd aan de ...
Nederland staat voor grote uitdagingen. Er moeten tot 2040 een miljoen woningen worden bijgebouwd, en bestaande huizen moeten ‘van het gas af’. De grootste uitdaging is echter om deze concrete opgaven te benutten voor een hoger doel: een brede vernieuwingsslag op wijkniveau. Hoe kunnen we ...
Op een inspirerende locatie met uitzicht over de skyline van Rotterdam, vond op vrijdag 2 november de tweede landelijke Kennisdelingsdag plaats van de City Deal Kennis Maken. Gastheer in het Lloyd-gebouw was de hogeschool Rotterdam. Net als op de
Op donderdag 18 oktober kwamen deelnemers aan de City Deal Elektrische deelmobiliteit op de bijzondere Haagse locatie Proeftuin Erasmusveld bijeen in een plenaire werkgroepvergadering. ...
Wil je dit verslag delen of hergebruiken of lees je het liever elders of van papier? Download dan de PDF-versie van het artikel. Geen zin in of tijd voor zoveel tekst? Bekijk dan de
Dit artikel verscheen eerder op onze zustersite Gemeentenvandetoekomst.nl Nederlandse steden staan voor flinke opgaven: voor 2040 moeten er een miljoen woningen bij en in 2050 willen we volledig van het aardgas af zijn. Om dit te realiseren zijn grote oplossingen nodig. De Urban ...
Om grootstedelijke thema’s op een nieuwe manier aan te pakken, slaan steden en kennisinstellingen de handen ineen. Steden en kennisinstelling kunnen immers veel van elkaar leren. De ambitie om meer samenwerking te laten plaatsvinden tussen de kennisinstellingen ...
Het is zomer en dat is goed te merken aan de temperatuur. Of je nu op het werk zit te zwoegen of thuis of op vakantie verkoeling zoekt, misschien staat je hoofd even minder naar lijvige beleidsdossiers of onderzoeksrapporten en sta je meer open voor wat luchtiger achtergrondinformatie of meer ...
“Kijk, dit is een student”, zegt gespreksleider Ruben Maes gekscherend als hij de bestuurders welkom heet bij het diner pensant van de City Deal Kennis Maken op maandag 2 juli en het programma toelicht. Tien studenten laten de aanwezigen in groepjes met elkaar kennis maken en brengen de dialoog ...

Onze Partners