Op 26 april sloten de Hogeschool PXL in Hasselt en twintig middelbare scholen de deuren: studenten en leerlingen kregen onderwijs in de stad. In totaal ...
Kennisinstellingen worden zich steeds bewuster van de potentie van studenten. Deze professionals van morgen worden ingezet om te werken aan maatschappelijke en technologische vraagstukken. In buurten, bij bedrijven en maatschappelijke instellingen leveren ze hun ...
Ruim vijftig leden uit het City Deal-netwerk Kennis Maken en andere geïnteresseerden, werden donderdag welkom geheten in het Design Lab van de Universiteit Twente, voor een kennismaking met het Enschede Lab en een workshop Design Thinking. Rowinda Appelman, kwartiermaker van de City Deal ...
Jaancongres Stedelijke Transformatie (foto Platform31)
Op donderdag 22 februari waren zowel de ambitie als de bereidheid tot samenwerken voelbaar in de Rijtuigenloods in Amersfoort, waar het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ plaatsvond. Vertegenwoordigers van Rijk, gemeenten, provincie, marktpartijen en andere ...
Op 29 januari 2018 vond in Zwolle de eerste Van Poelje-lezing plaats. Decaan Theo Toonen van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) van de Universiteit Twente, opent de lezing met een welkomstwoord en een toelichting op de naamgever van de lezing. Gerrit van Poelje ...

Onze Partners