Publicatie: Filosofen agenderen de stad

Vraag tien filosofen hoe zij de stad agenderen en hun bevindingen zijn even divers als bloemrijk. In hun essays doen ze een beroep op de inzichten van ‘oude bekenden’ als Socrates, Descartes en Nietszche, maar vragen zij zich ook af welk effect de filter bubble heeft op ons stedelijk gedrag. Wat is Serenopolis en hoe komen we daar? Waarom is kunst onontbeerlijk voor de identiteit van onze steden? Hoe gaan we om met ‘mixofobie’? In de bundel ‘Filosofen agenderen de stad’ durven de auteurs actuele en fundamentele vragen te verkennen en verder te kijken dan de (beleids)waan van de dag.

In deze bundel vindt u geen quick wins of toolkits om onze steden leefbaar en concurrerend te maken, waarschuwt Eberhard van der Laan in het voorwoord. De stadsfilosofen spreken eerder van de stad als ontmoetingsplek en natuurfenomeen waar mensen om diverse redenen (samen)leven. Ze bieden denkramen om onze steden beter te begrijpen.

De gemene deler van de essays duidt op de noodzaak van institutionele aanpassingen, een andere ordening van de maatschappij en andere collectieve afspraken. Laat u verrassen door de krachtige metaforen in de bundel. Die vormen het ‘rendement’ van Filosofen agenderen de stad en benadrukken het gevoel voor tijdgeest en levenslust. In de woorden van Daan Roovers: “De samenleving is niet maakbaar, steden zijn maakbaar. We kunnen niet anders.”

Download de publicatie ‘Filosofen agenderen de stad’.

Ruimtevolk verloot ook 25 gedrukte exemplaren, bestel op de website.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *