Holland: a Sustainable Urban Delta

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is een aanpak om Nederlandse duurzame oplossingen wereldwijd bekendheid te geven. De aanpak is ontwikkeld in nauwe afstemming met de 42 ondertekenaars van het Energieakkoord en de relevante (top)sectoren.

Binnen 15 jaar is 60% van de mensen op deze wereld op zoek naar een comfortabele en veilige leefomgeving in de stad, naar werk, naar meer gevarieerd eten, gezondheid en mobiliteit. De grote steden zullen dan ook de grootste aanjagers zijn voor verduurzaming en radicale innovaties. Lokale overheden zullen hun steden inzetten als proeftuinen voor nieuwe technologie, zolang hun grote problemen met de luchtkwaliteit, water, afval, energie, mobiliteit, veiligheid en voedsel maar opgelost worden. Circulaire water- en afvalstromen, schone energie, duurzame productie, groene en schone stadsdelen, decentrale en korte ketens, maken van deze steden Duurzame Stedelijke Delta’s.

Nederland is ook een ‘wereldstad’ in de delta. Als we Nederland op wat meer afstand bekijken, zie je een aaneengesloten gebied van stedelijke bebouwing en Mainports. Met daar tussen het ‘Groene Hart’ als ‘Central Park’ en glastuinbouwgebieden als ‘Urban Farming’. In de onderstaande publicatie staat een beschrijving van ‘Holland: a Sustainable Urban Delta’, voor wie het bedoeld is en op welke manier het in de praktijk toegepast kan worden.

Download de publicatie ‘Holland: a sustainable urban delta’

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *