Steden gezocht voor ‘Cities of Equality’ en ‘Food’

Europese Agenda Stad opent de inschrijvingen voor de thematische partnerschappen ‘Cities of Equality’ en ‘Food’. ‘Cities of Equality’ zal zich richten op het gangbaar maken van gelijkheid. Steden die op succesvolle en proactieve wijze gelijkheid bevorderen, zijn steden die rekening houden met de uiteenlopende behoeften van alle individuen en sociale groepen. Door rekening te houden met de unieke uitdagingen waarmee verschillende individuen en gemeenschappen worden geconfronteerd, streeft dit thematisch partnerschap naar alomvattende en inclusieve benaderingen om gelijkheid binnen steden te bereiken.

Het partnerschap ‘Food’ wil thema‚Äôs agenderen zoals agro-ecologie, voedselrechtvaardigheid, toegang tot land en openbaar landbeheer. Het doel is hierbij om bij te dragen aan de ontwikkeling van meer duurzame en rechtvaardige voedselsystemen. Door beleidsafstemming en het bundelen van middelen, kan het partnerschap een systematische transformatie binnen de Europese Unie bevorderen. Zo wil het partnerschap bijdragen aan bredere doelstellingen zoals de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Kijk voor verdere informatie en de aanvraagformulieren hier. Aanmelden kan tot 29 september.