Nieuwe flyer Inclusieve Stad

Op 10 maart 2016 ondertekenden de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, samen met het Rijk de City Deal Inclusieve Stad. De projectgroep van de City Deal heeft een nieuwe flyer ontwikkeld.

In de City Deal Inclusieve Stad hebben de ministeries van BZK, SZW en VWS en de vijf gemeenten afspraken gemaakt over het verbeteren van de ondersteuning van inwoners die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben van een gemeente. Andere ministeries, zoals OCW en VenJ, haken ook bij de City Deal aan.

Lees de nieuwe flyer over wat de City Deal inhoudt.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *