PBL publiceert ‘De stad verbeeld’

In de vandaag verschenen publicatie ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van 12 infographics inzicht in cijfers en opgaven met betrekking tot de Nederlandse steden. Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoeveel mensen wonen en werken in steden en hun ommeland? En hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen?

Centraal staan drie voor de Agenda Stad belangrijke thema’s: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden? Op een toegankelijke wijze worden feiten en cijfers rondom deze thema’s toegelicht.

De Stad Verbeeld werd gemaakt op verzoek van de ministeries van BZK en IenM en is online te raadplegen via www.pbl.nl/destadverbeeld

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *