Reactie op SER advies

Minister van BZK Plasterk heeft de SER gevraagd te adviseren over het functioneren van samenwerkingsstructuren in stedelijke regio’s rond de driehoek economie, onderwijs en arbeidsmarkt en hoe deze kunnen bijdragen aan het versterken van de economische kracht van de stad en regio. Afgelopen februari kwam de adviesraad daarop met haar vervolgadvies Regionaal samenwerken: leren van praktijk.

De minister stuurde de Tweede Kamer op 3 april zijn reactie op dat advies.

Het SER-advies schetst het brede palet van de verschillende regionale samenwerkingsvormen. De SER constateert dat bij regionale samenwerking partijen nog vaak kiezen voor een eenzijdige benadering van de ontwikkelingen rond economie, onderwijs of werkgelegenheid. Er is nog te weinig aandacht voor de samenhang van deze ‘driehoek’, die de SER wel nodig acht.

Het advies van de SER is in lijn met de aanpakken van Agenda Stad en Maak Verschil en onderstreept het belang van maatwerk en regionalisering, aldus de minister in de brief. “Het advies van de SER is herkenbaar. Het advies onderschrijft het belang van regionalisering en bevestigt het belang van samenwerking van verschillende partners in de stedelijke regio. Het kabinet deelt de mening dat overheden, bedrijven, en onderzoek/onderwijs hierin triple helix samen moeten optrekken.”

De SER adviseert te leren van ervaringen met City Deals als mechanisme om voor een goed samenspel tussen het regionale en het nationale vlak te zorgen. Plasterk: “Een opgavengerichte aanpak wordt onder meer toegepast bij de City Deals van Agenda Stad en de proeftuinen die gestart zijn naar aanleiding van het rapport Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *