Regionale broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots zijn geografische clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die een netwerk vormen en zich samen richten op innovatie. Internationale voorbeelden tonen aan dat hotspots van belang zijn voor de regionale economie, en soms ook voor een land als geheel.

Hotspots verschillen. De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Iinnovatie (AWTI) onderscheidt in het rapport ‘Regionale hotspots’ drie types: creatieve stedelijke hotspots, engineering hotspots en wetenschapsgedreven hotspots. Hotspots bevinden zich daarnaast in verschillende levensfasen: opkomst, groei en transitie.

Regionale hotspots van nationaal belang

Om focus in het beleid aan te brengen, zou de Rijksoverheid kunnen uitspreken welke hotspots zij van nationaal belang acht. Dit moet gebeuren op basis van de specifieke kracht van iedere individuele hotspot. Immers, het onderling vergelijken van het belang van hotspots op basis van enkele indicatoren is niet goed mogelijk. Hotspots verschillen te veel in ambitie en resultaten. Om hotspots van nationaal belang te identificeren, zijn daarom kwalitatieve criteria en politiek-bestuurlijke overwegingen nodig.

In het rapport ‘Regionale hotspots’ gaat de AWTI  in op specifieke vragen van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. AWTI geeft vervolgens aanbevelingen aan de Rijksoverheid en de lokale overheden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *