REOS Internationale Vergelijking

Het Rijk, de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en de Brainportregio verkennen of en hoe meer samenwerking en (economische) samenhang de concurrentiekracht van de stedelijke gebieden in Nederland kan vergroten. Dit vraagstuk vormt de kern van de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie (REOS). In lijn met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) richt REOS zich op de Noordelijke- en Zuidelijke Randstad en de Brainportregio.

Vereniging Deltametropool is gevraagd een internationale vergelijking uit te voeren, aan de hand van verschillende criteria, met als resultaat een selectie van internationale stedelijke regio’s die als voorbeeld kunnen dienen voor het REOS proces. Ook wordt geïllustreerd wat Nederland kan leren of lenen van deze regio’s.

De internationale vergelijking is opgebouwd uit vier stappen:

  1. Er is een longlist van regio’s samengesteld. Deze longlist bestaat enerzijds uit de top twintig van best presterende Europese regio’s op vijfentwintig indicatoren (op het gebied van ruimte en economie) en anderzijds is er gekeken naar het bestaande economische profiel van REOS en zijn de best presterende internationale regio’s per economische sector opgenomen.
  2. De resultaten van beide onderzoeken in stap 1 zijn besproken tijdens een workshop met de verschillende REOS regio’s.
  3. Er is een shortlist van elf stedelijke regio’s samengesteld op basis van de scores op indicatoren gerelateerd aan de thema’s Polycentric Variety, Smart Delta, Economic Future Europe en Place To Be. Deze thema’s zijn opgesteld in de “Tussennotitie Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie”.
  4. Er is een overzicht gemaakt van de strategieën, projecten en organisatie van twee niet-Europese stedelijke regio’s (San Francisco en Singapore) als voorbeeld voor de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie in Nederland

De Internationale Vergelijking kunt u hieronder downloaden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *