Ruimte voor de stad als groeimotor

Laakhaven Den Haag

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een onderzoekstraject gestart dat inzicht moet geven in de invloed die ontwikkelingen op de woningmarkt hebben op de stedelijke economie. Specifieke aandacht hierbij krijgen regelgeving, subsidies en ruimtelijk beleid. De achterliggende gedachte is dat de woningmarkt in stedelijke gebieden onvoldoende meebeweegt met de feitelijke vraag in de markt. Het gevolg zou welvaartsverlies zijn, omdat de economische groei in steden wordt geremd door tekorten in specifieke segmenten op de woningmarkt.

Het rapport ‘Ruimte voor de stad als groeimotor’ geeft de theoretische verdieping, empirische analyse en duiding van beleidsopties voor woon- en werkdynamiek in de Randstad.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *