Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Verkeersinfrastructuur en verstedelijking hangen ruimtelijk sterk met elkaar samen. Toch blijken het beleid en de planning op beide terreinen nog onvoldoende op elkaar te zijn afgestemd. Daardoor blijven kansen op het gebied van economie, bereikbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming van mobiliteit onbenut. In het kader hiervan heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een onderzoek uitgevoerd.

In het onderzoek staan vier vragen centraal:

  • Hoe functioneren de Nederlandse stedelijke regio’s op dit moment in termen van (de samenhang tussen) ruimtegebruik, vervoersaanbod, ontsluitingskwaliteit en bereikbaarheid?
  • Hoe verhoudt dat functioneren en de recente ontwikkelingen daarin zich tot de actuele beleidsdoelstellingen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur?
  • Welke oplossingsrichtingen kunnen worden geïdentificeerd om de afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur te verbeteren?
  • Wat is nodig om deze oplossingsrichtingen effectief te laten zijn?

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *