Urban Development: the State of Sustainable Art

Een onderzoeksteam van DRIFT, Urgenda, TU Delft en INTI geeft antwoord op vragen als ‘Wat is op dit moment de meest duurzame stad ter wereld?’ en ‘Hoe kunnen duurzaamheidsprestaties van steden het beste worden beoordeeld?’.

Het rapport ‘Urban Development: the State of Sustainable Art’ is geschreven in opdracht van het Regieteam Duurzaamheid 2.0 dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Almere, het Stadsmanifest Almere 2.0, de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De benchmark met de daarin opgenomen analyse van bewezen ‘best practices’ in duurzame gebiedsontwikkeling is bedoeld om opdrachtgevers en andere belanghebbende partijen (o.a. investeerders, bewoners, ondernemers) te inspireren met slimme en duurzame oplossingen voor de gebiedsopgaven waar Almere en ook andere Nederlandse steden voor staan.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *