Verkenning succesfactoren Elektrische Deelmobiliteit

Stockfoto van een vloot van voertuigen die bijdragen aan deelmobiliteit. We zien drie verschillende modellen elektrische auto's. Daartussen prijkt een geelblauwe OV-fiets

Adviesbureau Over Morgen schreef een rapport voor de deelnemende partijen van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit. Daarin beschrijven zij wie er wat kan doen om deze City Deal rendabel te maken.

Ze onderscheiden drie hoofdrolspelers binnen de projecten: de gemeenten, de projectontwikkelaars en de deelautoaanbieders. Alleen via goede samenwerking kunnen zij resultaat boeken. Alle drie hebben ze hun eigen ‘sturingselementen’ om het gebruik van deelauto’s te stimuleren. Zo kan de gemeente vooral sturen via het parkeerbeleid, maar ook met bijvoorbeeld meer aandacht voor bewaakte fietsenstalling.

Deelvloot

De deelautoaanbieder kan met name sturen door de gemixte deelvloot zo goed mogelijk op de gebruikers af te stemmen. Per sturingselementen beschrijft het rapport de toegepaste aanpakken, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden.

De meeste van de veertien elektrische deelautoprojecten zijn nog niet in uitvoering. Als ze straks eenmaal lopen, is het nodig om het succes daarvan periodiek te meten. Hiervoor stelt Over Morgen een aantal KPI’s voor, op basis van de doelstellingen van de City Deal-deelnemers.

Uitwisselen van kennis

De belangrijkste factor in de City Deal is het uitwisselen van kennis tussen alle ondertekenaars. Over Morgen adviseert om in werkgroepen van twee à drie personen periodiek de leereffecten van de verschillende sturingselementen uit te wisselen. Zo kan een klein clubje de rest adviseren over bijvoorbeeld het effect van bakfietsen en deel-e-bikes. Of over welke gedragscampagnes de meeste mensen overstag laat gaan. De werkgroepen zijn de vraagbaak voor de andere deelnemers van de City Deal.

Het adviesrapport is te downloaden op de website van Over Morgen.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Pingback: Homepage