Wanneer wil consument eigen auto wegdoen?

CROW liet onderzoek doen naar de specifieke invloed van een aantal factoren op de beslissing van mensen om bij een verhuizing naar een binnenstedelijke omgeving een auto weg te doen of geen auto aan te schaffen.

Een terugkerende vraag, ook onder de deelnemers aan de City Deal Elektrische Deelmobiliteit, is hoeveel reguliere parkeerplaatsen zouden kunnen vervallen door het inzetten van een deelauto. Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er spelen namelijk verschillende factoren mee. Om hier meer inzicht in te krijgen liet CROW een onderzoek uitvoeren door de TU Eindhoven in samenwerking met adviesbureau Empaction. De resultaten zijn te lezen in het onderzoeksrapport Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Gedachte-experiment

Bijna 2500 respondenten deden mee aan een gedachte-experiment dat inzicht moest geven in de bereidheid om bij het verhuizen naar een binnenstedelijke omgeving hun eigen auto niet mee te verhuizen (of geen auto aan te schaffen). Onder de juiste omstandigheden zegt 70% van de respondenten in dit onderzoek hiertoe bereid te zijn. Dat is het geval wanneer er hoogwaardige alternatieven voor de eigen auto beschikbaar zijn (fiets, OV en deelvervoer) en deelvervoer leidt tot een kostenbesparing vergeleken met de eigen auto. “Dit laat zien dat er veel kansen liggen om het privéautobezit en het bijbehorende aantal parkeerplaatsen in nieuwe ontwikkelingen te verminderen,” vindt Margriet Schepman, senior beleidsmedewerker bij de NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars.

Kennispartner

Margriet is een van de leden van de klankbordgroep van dit onderzoek en tevens kennispartner van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit en de Green Deal Autodelen II. Zij vertelt: “Om deelmobiliteit tot een succes te maken, moeten gemeenten, ontwikkelaars en aanbieders samenwerken aan het creëren van de juiste omstandigheden. Daarover ging de kennissessie die ik onlangs samen met Sanne Kalshoven organiseerde. Volgens mij sluit dit onderzoek daar ook mooi bij aan. Door zo verschillende trajecten waarbij ik betrokken ben met elkaar te verbinden, probeer ik invulling te geven aan mijn rol als kennispartner.”

Publiekssamenvatting

Een aantal jaren terug heeft de NEPROM Bewust Nieuwbouw opgericht om consumenten te informeren over alles rond het kopen en huren van nieuwbouw. “Dit is dus bij uitstek een doelgroep die overweegt te verhuizen. Als ze daadwerkelijk voor nieuwbouwwoning kiezen, is de kans groot dat daarbij deelmobiliteit wordt aangeboden,” zegt Margriet. Daarom is de lezers gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. “We hebben een publiekssamenvatting van het onderzoek geschreven om de respondenten en andere lezers te informeren over de resultaten. Met dit soort artikelen hopen we mensen aan het denken te zetten en voor te bereiden op een toekomst met deelvervoer.”

Denken in mobiliteitsnormen

Onderzoeksbureau Empaction schreef een blog over de onderzoeksresultaten. Margriet: “Empaction concludeert in het blog dat gemeenten idealiter veel meer richting een mobiliteitsnorm dan een parkeernorm gaan denken. In de kennissessie kwam ook duidelijk naar voren dat er niet naar parkeren alleen gekeken moet worden, maar dat het mobiliteitsvraagstuk als geheel moet worden bezien. Parkeren wordt dan het sluitstuk om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte die niet op een andere, meer duurzame, manier kan worden opgelost. Ik werk er graag aan mee om via de City Deal die omslag te bewerkstelligen,” besluit Margriet.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *