Actueel

  • In dealprogramma’s geven nationale en decentrale overheden en regionale partijen samen invulling aan opgavegericht werken. Deals zijn inmiddels gangbare onderlinge afspraken om gemeenschappelijk vraagstukken op te pakken. Denk aan de City Deals, maar ook Green, Woon, Health en Regio Deals. De ...
  • Green Deal voorzitter Betty de Boer en IenW-beleidsmedewerker Hendrik Steringa zetten in 2019 een klein team op van mensen die al bezig waren met de City Deal en de Green Deal Autodelen II. In dit kernteam zijn vertegenwoordigd: het ministerie van BZK, Economische Zaken, Rijkswaterstaat ...
  • De rapportage Greener Europe, Greener Cities is verschenen. Het rapport is een verslag van de conferentie die het European Knowledge Network (EUKN) in oktober 2019 organiseerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de conferentie en in ...
  • “Loop met ons mee!” is dit jaar het thema van de Europese Mobiliteitsweek die van 16 tot en met 22 september plaatsvindt en in het teken staat van lopen en fietsen. De week biedt ook Nederlandse steden een Europees podium om hun initiatieven gericht op duurzame mobiliteit voor het voetlicht te ...
  • Dit artikel verscheen eerder op onze zustersite Gemeentenvandetoekomst.nl Hoe zorgen we ervoor dat ondanks het toenemend aantal woningen, de stad toegankelijk blijft voor mensen en goederen? En hoe kunnen we steden zo inrichten dat er minder verkeer nodig is? Hierover gaat
  • Om grootstedelijke thema’s op een nieuwe manier aan te pakken, slaan steden en kennisinstellingen de handen ineen. Steden en kennisinstelling kunnen immers veel van elkaar leren. De ambitie om meer samenwerking te laten plaatsvinden tussen de kennisinstellingen ...
  • Een flexibel budget geeft sociaal werkers veel ruimte en de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Daardoor kunenen mensen beter geholpen worden, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat de City Deal Inclusieve Stad evalueerde. In de City Deal hebben Eindhoven, ...
  • De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft een essay geschreven over de City Deals van Agenda Stad. Bij de transitieopgaven waar deze deals over gaan vindt samenwerking plaats op allerlei schaalniveaus: van nationaal, regionaal en lokaal tot internationaal. De grootste ...
  • Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen voor de tweede keer dit jaar aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma SURF, dat deel ...
  • Saniye Çelik start in september als lector Diversiteit bij Hogeschool Leiden. Zij gaat aan de slag met de thema’s diversiteit en inclusie en hoe (toekomstige) HRM-professionals met deze thema’s omgaan in de beroepspraktijk. Samen met docentonderzoekers doet zij onderzoek naar ‘leren en ...