Wat willen we bereiken?

Als de hele wereld verandert door de opkomst van internettechnologie en door digitalisering, hoe verandert dan de stedenbouw, de planologie, de ruimtelijke ordening? Wat zijn de nieuwe uitgangspunten? En hoe moeten bestuurders, ontwerpers, inrichters en beheerders, hier mee aan de slag? Uit onderzoek dat de Future City Foundation, samen met het Ministerie van BZK en 25 andere publieke en private partijen, uitvoerde kwamen de volgende ontwerpprincipes naar voren:

  1. We willen een duurzame en democratische stad (zoals bedoeld in Sustainable Development Goal 11).
  2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk.
  3. We ontwerpen flexibiliteit.
  4. En we ontwerpen betekenisvol.

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we een toolbox met instrumenten, technische producten, verordeningen et cetera die er aan bijdragen om deze ontwerpprincipes in de praktijk toe te passen. Met tools bedoelen we instrumenten die focussen op processen die te maken hebben met digitalisering en technologisering van onze regio’s, steden en dorpen. In de toolbox verzamelen we bestaande tools en tools die we zelf ontwikkelen. De partners in de City Deal gaan leren en experimenteren van de ontwikkeling van deze tools, de dilemma’s die erbij komen kijken en de consequenties die dit heeft.
Dit is belangrijk omdat dit instrumentarium de handvatten geeft om echt te veranderen. Tooling focust op processen. Deze City Deal zorgt zo voor procesinnovatie.

naar de City Deal