Organisatie en Contact

De organisatie van de City Deal is als volgt ingericht:

Stuurgroep
Deze bestaat uit bestuurders en/of directeuren van de Partijen. De projectmanager rapporteert vier keer per jaar over de voortgang van de City Deal aan de stuurgroep. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd. De stuurgroep geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies. Ze stuurt en stuurt bij.

De Stuurgroep bestaat uit:

>> Maarten Burggraaf – gemeente Dordrecht – wethouder (voorzitter stuugroep)

>> Pieter Custers – Brightlands Smart Services Campus – directeur

>> Samantha Dinsbach – Twentse Koers – hoofd GGD en GHOR en directeur Publieke gezondheid

>> Marianne Poelman – gemeente Súdwest-Fryslân – wethouder

>> Johan Posseth – Kurtosis – partner

>> Marianne Smitsmans – Burhenne – gemeente Roermond – wethouder

>> Bas van der Vliet – UWV – manager samenwerkingen

>> Peter van Waart – Hogeschool Rotterdam – themacoördinator Smart & Social City

 

Kerngroep
Hierin zitten ten minste de projectmanager en dealmaker van het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40. De kerngroep is een wendbare, kleinere groep die besluiten voorbereidt en uitvoerende werkzaamheden bespreekt.

De dealmakers zijn Farida Polsbroek en Angelique Boel (ministerie van BZK), de kerngroep bestaat verder uit Jan-Willem Wesselink en Annefleur Siebinga (projectmanger)

 

Projectorganisatie
De City Deal wordt aangestuurd en georganiseerd door een projectorganisatie die tenminste bestaat uit een projectmanager en projectsecretaris. De projectmanager is aangesteld door Agenda Stad. De projectorganisatie is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de City Deal.

De projectmanagers zijn Jan-Willem Wesselink en Annefleur Siebinga.


Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.


Contact
Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Wesselink via [email protected] of Annefleur Siebinga.

naar de City Deal