16 miljoen euro voor laatste knelpunten luchtkwaliteit

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam. Beide steden krijgen 8 miljoen euro om de laatste hardnekkige binnenstedelijke knelpunten aan te pakken. H et geld gaat onder meer naar een schoner OV, het faciliteren van meer laadpunten voor elektrisch rijden en een sloopregeling voor vervuilende bestelbusjes. Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma: “Het is mooi dat de luchtkwaliteit in Nederland steeds beter wordt door schoner vervoer. In 6 jaar zitten we bijna overal binnen de norm. Met dit laatste duwtje krijgen we nu hopelijk ook Amsterdam en Rotterdam snel over de streep.”

Van 300 naar 10 km

Bij de start van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009 om luchtkwaliteit te verbeteren was door uitstoot langs ruim 300 km rijbaan de concentratie van stikstofdioxide te hoog. Het gaat nog slechts om 10 km, met hardnekkige knelpunten in Amsterdam en Rotterdam. De staatssecretaris wil met de 16 miljoen euro voor de steden onder meer zorgen dat daar dieselbussen in het openbaar vervoer versneld worden vervangen door bussen die rijden op elektriciteit of waterstof. Verder moeten er meer laadpunten komen voor elektrische voertuigen en vervuilende bestelbusjes en personenauto met een sloopregeling plaatsmaken voor schone auto’s.

Ingezet wordt op verlenging van het NSL tot het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (in 2018). Steden krijgen hierdoor meer tijd om de hen al toegekende NSL-budgetten in te zetten voor het verbeteren van luchtkwaliteit.

 

Bekijk het Actieplan Luchtkwaliteit

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *