18 nieuwe cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Maar liefst 45 voorstellen werden ingediend voor het tweede subsidietraject innovatieve cyberprojecten. De selectiecommissie honoreerde na uitvoerig overleg 18 cyberprojecten. Deze nieuwe projecten maken deel uit van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, waarin gemeenten, ministeries, regionale samenwerkingsverbanden, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samenwerken om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven.

De selectie heeft geleid tot een set van kwalitatief hoogstaande, innovatieve projectvoorstellen én een redelijke spreiding van projecten met betrekking tot beleidsthema’s en regionale verdeling. Sinds de start van deze City Deal in het najaar van 2020 zijn ook al diverse veelbelovende lokale cyberpreventieprojecten van de grond gekomen, waaronder het project Geldezels in de gemeente Haarlem, digitale ambassadeurs in Breda en het serious game platform HackShield van het regionaal samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig

Database cyberprojecten

Om de lokaal opgedane kennis te kunnen delen met andere belangstellenden worden ook deze 18 nieuwe projecten toegevoegd aan de database lokale cyberprojecten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In deze database staan cyberprojecten onder andere uitgesplitst naar de doelgroepen jongeren, bewoners, bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in het eigen beleid van geïnteresseerde organisaties.

Op de website van het CCV vindt u de lijst met 18 geselecteerde projecten, net als in deze factsheet City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *