2e Ronde Tafelgesprek over de transitie in de bouw

Afgelopen woensdag was een 2e rondetafelgesprek over de transitie in de bouw. Ruim 30 verschillende partijen uit de bouwsector, de kenniswereld en de overheid spraken over het belang van innovatie binnen de bouwsector.

Onder leiding van Bertholt Leeftink van het ministerie van Economische Zaken werd gepraat over hoe men ontwikkeling en innovatie in deze sector kan aansporen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de kennisagenda ‘Innovatie in de bouw’, enkele pilots van concrete innovatieve projecten zoals verduurzaming van bestaande hoogbouw, duurzame urban villa’s en het onderhoud van bestaande bruggen en de vervanging van oude bruggen.

Een vruchtbare discussie volgde waarin bijvoorbeeld de branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, aangaf dat bij de verduurzaming van hoogbouw de medewerking van het rijk zou kunnen helpen om de impasse tussen vraag en aanbod te doorbreken. Daarnaast werd als mogelijke oorzaak voor het gebrek aan innovatie aangevoerd dat wellicht ‘nul op de meter in 2030’ als te ver weg voelt, waardoor de prikkel om te innoveren niet sterk genoeg is. In samenwerking met enkele bouwers wil Aedes over drie maanden een concrete aanpak hebben om dit probleem aan te pakken.

Doemscenario

Professor Eekhout van de TU Delft, betrokken bij de pilot met betrekking tot duurzame ‘urban villa’s’, schetst een ‘doemscenario’ waarin hij stelt dat de techniek om duurzame hoogbouw te realiseren niet toereikend is voor gebouwen van hoger dan vier verdiepingen. Dit zou in 2020, wanneer de wettelijke verplichting om duurzaam te bouwen er is, tot gevolg kunnen hebben dat er geen gebouwen van hoger dan vier verdiepingen meer gebouwd zouden mogen worden.

Eekhout is de afgelopen jaren bezig geweest met het verduurzamen van nieuwbouw en deze zelfs energiepositief te maken. Zijn oplossing lijkt te zijn toegespitst op het plaatsen van zonnecellen in de gevels van gebouwen in plaats van op de daken. Met zijn project Concept House van de TU Delft is er een experimenteel duurzaam huis neergezet in Heijplaat, Rotterdam.

Vervanging van bruggen

Een volgende grote opgave die ons te wachten staat is de onderhouds- en vervangingsopgave van bruggen. Veel bruggen stammen uit de periode 1965-1975 en zijn daarmee ondertussen toe aan grootschalig onderhoud of zelfs vervanging. Het gaat hierbij om 4000 grote bruggen in totaal en tot 5000 kleinere bruggen per jaar waarbij de kosten tot één miljard per jaar kunnen gaan oplopen.

Dit is een grote opgave die, wanneer op een traditionele manier aangepakt, schier onmogelijk is en derhalve een innovatieve aanpak vereist. Het gaat hierbij niet slechts om innovatie op het technisch vlak, ook qua organisatie is innovatie noodzakelijk. De aanbesteding moet bijvoorbeeld ook op een innovatieve manier gebeuren; op basis van total cost of ownership, inclusief bijvoorbeeld sensoring ten behoeve van toekomstige renovaties.

Binnen drie maanden zal bouwonderneming Heijmans trachten een meeting te organiseren met onder andere gemeentes en provincies om over deze opgave concrete afspraken te maken.

Conclusie

Al met al kan er geconcludeerd worden dat er zeker toekomst zit in de pilots die gepresenteerd zijn. Onder leiding van Bertholt Leeftink zijn er zeer concrete afspraken gemaakt over mogelijke vervolgstappen op de korte termijn waarbij er per pilot in een kleinere setting verder gewerkt kan worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot het 3e ronde tafelgesprek, dat waarschijnlijk begin 2016 zal plaatsvinden en waarbij de geboekte progressie gepresenteerd kan worden en opgedane kennis zal worden gedeeld.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *