Betere publiek-private samenwerking voor veiligheid

Zes steden, drie regionale veiligheidsclusters en het Rijk ondertekenen komende woensdag op de HSD Campus in Den Haag de City Deal Stedelijke Veiligheid.

Met deze City Deal beogen de verschillende partijen een betere publiek-private samenwerking te realiseren die bijdraagt aan het oplossen van complexe stedelijke veiligheidsuitdagingen.

Samenwerkingsvormen

Ze zoeken in deze deal naar samenwerkingsvormen die uiteindelijk resulteren in het behalen van zowel maatschappelijk rendement, zoals meer veiligheid voor burgers en bedrijven en veiligheid tegen lagere maatschappelijke kosten, als economisch rendement. Daarbij valt te denken aan meer omzet en winst voor bedrijven in de veiligheidssector, en aan banengroei.

Door het betrekken van de kennissector wordt deze ontwikkeling kracht bij gezet. Dit zal ook  leiden tot een sterkere wetenschappelijke positie op het domein veiligheid.

De deal wordt ondertekend door de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Delft, Enschede en Tilburg, de veiligheidsclusters Stichting Hague Security Delta, Veiligheidsregio Twente en de Stichting Dutch Institute for Technology Safety and Security en de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

City Deals

Het is de vijfde City Deal die in het kader van de Agenda Stad wordt gesloten. Dit is een samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *