Stadslandschappen in de wereldwijde strijd voor talent

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Als een (rechtse) burgemeester in Londen zich al inspant voor congestiebelasting, een Green Grid en Cycle Superhighways om zijn stad aantrekkelijk te houden, waarom zouden we dat hier dan niet doen? 

Deze constatering is het uitgangspunt van een onderzoek door Vereniging Deltametropool, West8 en Wageningen UR, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer.

Stadslandschap

De eerste verkennende fase van dit onderzoek is afgesloten met de publicatie ‘Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent’. De boekpresentatie hiervan op 19 april 2016 was tevens het startschot voor de volgende fase: toepassing van kennis uit theorie en best practices in Nederlandse regio’s.

259De publicatie Blind Spot bekijkt de relatie tussen kwaliteit van landschap en leefomgeving en het vestigingsklimaat in 10 metropolitane regio’s wereldwijd.

Inspiratie en onderbouwing 

De publicatie is Engelstalig, met een samenvatting in het Nederlands en bestaat uit twee delen. Het eerste deel leest als een magazine, met onder meer inspirerende keuzes van burgemeesters wereldwijd, en onderbouwt de relatie tussen landschap en kenniseconomie, vanuit bestaand onderzoek.

In het tweede deel van de publicatie worden 10 regio’s van 10 miljoen inwoners vergeleken, die op verschillende manieren het landschap inzetten voor hun ‘knowledge habitat’. Met interviews, historisch materiaal, kaarten en meer worden de volgende metropoolregio’s onder de loep genomen: Rhein-Ruhr, Londen, Rio de Janeiro, San Francisco, Parijs, Johannesburg, Milaan, Taipei en de Nederlandse Deltametropool.

Het boek is hier te lezen: https://issuu.com/deltametropool/docs/blindspot_lr_los_3

Lees meer over het achterliggende onderzoek Landschap als vestigingsfactor of het overkoepelende verenigingsthema Landschap van de Deltametropool.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *